Ankara Life Dergisi

ANGİKAD “Cumhuriyetin 100. yılında kadın girişimciler için 100 öneri” projesini açıkladı.
Gözde Diker; “Ekonomide kadın gücüyle büyümek, güçlü bir ülke inşa etmek demektir”
Gözde Diker; “Fırsatlar eşitse potansiyeller sonsuzdur”
ANGİKAD “Cumhuriyetin 100. yılında kadın girişimciler için 100 öneri” projesini açıkladı. ANGİKAD Başkanı Gözde Diker, fırsat eşitliği ve toplumsal cinsiyet eşitliği vurgusu yaparak, ““Fırsatlar eşitse potansiyeller sonsuzdur” diyerek; Üretken, adil, ileriye dönük, potansiyeli yüksek, hakların eşit olduğu bir Türkiye için “Çalışmaya devam ediyoruz ve biz de varız” diyoruz” şeklinde konuştu.
ANGİKAD Girişimci İş Kadınları Derneği, Cumhuriyetin 100. yılı için hazırladığı “Cumhuriyetin 100. yılında kadın girişimciler için 100 öneri” projesinin tanıtımını Ankara’da Divan Otel’de gerçekleştirdi.
Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Belma Yılmazoğlu’nun katıldığı programda konuşan Dernek Başkanı Gözde Diker, çalışmalarını “Ekonomide kadın gücüyle büyümek, güçlü bir ülke inşa etmek demektir” ilkesiyle yürüttüklerini belirtti. Temel sorunların, farklı sektörlerde dahi aynı başlıklar altında toplandığına işaret eden Diker, önerilerini 5 başlık altında topladıklarını söyledi.
“ÖNCE KADIN ETKİLENİYOR”
Kadın girişimcilerin, güçlü Türkiye anlamına geldiğini söyleyen Diker, şunları kaydetti:
“Değişim, eşitlik yolu ile başlar. Fırsat eşitliği ve toplumsal cinsiyet eşitliği bakımından kadınların iş dünyasında adil ve eşit haklara erişimlerini sağlamalıyız. Kadınların işe alımlarında ve terfilerde ayrımcılığa uğramaması, ücret eşitliğinin güvence altına alınması sağlanmalı, denetimler artırılmalı. Teşvik edici politikaların ve kotaların uygulanması oldukça önemli. Kadınların haklarını savunmak ve cinsiyet eşitliği konusunda hukuki destek sunmak için özel birimlerin oluşturulmasını ve hukuki yardım hizmetlerinin güçlendirilmesini talep ediyoruz. Özellikle afet, kriz veya savaş gibi acil durumlarda etkilenme olasılığı yüksek olan kadınların daha hızlı bir şekilde toparlanabilmesi için politikaların önceden oluşturulması elzem. Fırsat eşitliği odaklı teşvikler talep ediyoruz. Krizlerden ve sosyo-kültürel eşitsizliklerden her zaman birinci derecede etkilenen kadınların, çalışma hakkından eşit şekilde yararlanması sağlanmalı. Bu alanda yapılan çalışmaların işleyişteki yetersizliği, yaptırım gücünün etkisizliği ve ihtiyacın tam olarak karşılanamadığı gerçeği yadsınamaz”
“Değişim eşitlik yolu ile başlar.”
Fırsat eşitliği ve toplumsal cinsiyet eşitliği bakımından, kadınların iş dünyasında adil ve eşit haklara erişimlerinin mutlaka sağlanması gerektiğini belirten Diker, şunları söyledi:
“Kadınların işe alımlarında ve terfilerde ayrımcılığa uğramaması, ücret eşitliğinin güvence altına alınması sağlanmalı, denetimler artırılmalıdır. Ayrıca, kadınların siyasi katılımını artırmak ve karar alma süreçlerinde daha fazla temsil edilmelerini sağlamak için teşvik edici politikaların ve kotaların uygulanması oldukça önemlidir. Kadın haklarını savunmak ve cinsiyet eşitliği konusunda hukuki destek sunmak için özel birimlerin oluşturulmasını ve hukuki yardım hizmetlerinin güçlendirilmesini talep ediyoruz. “Kadın olarak diyoruz ki; mali yüklerimizde özgürleşirsek, iş hayatımız gelişecek.”
Girişimciliğin desteklenmesi adına kadın girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştıran teşviklerin ve hibe programlarının artırılması gerekmektedir. Özellikle afet, kriz veya savaş gibi acil durumlarda etkilenme olasılığı yüksek olan kadınların daha hızlı bir şekilde toparlanabilmesi için politikaların önceden oluşturulması elzemdir.
“DAYANIŞMAYLA AŞILIR”
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcısı Yılmaz’da konuşmasında, “Kadınların çalışma hayatına katılımlarının artması, ekonomilerin en temel meselelerinden biri. Sürdürülebilir kalkınma, bağımsız ekonomi, üretimin devamlılığından bahsedebilmemiz için kadınların toplum hayatının her safhasında yer almasını savunmamız ve desteklememiz gerekiyor. Büyük Önder’in söylediği gibi çok iyi biliyoruz ki güçlü bir ülke, ancak kadın ve erkeklerin birlikte çalışarak üretmesi, sosyal gelişimlerini sağlamasıyla mümkün olabilir” dedi.
“SOSYAL ADALETİN ŞARTI”
ASO Başkanı Ardıç da Kadınların, çalışma yaşamında en dezavantajlı grubu oluşturduğuna işaret ederek “Nüfusumuzda sayısal olarak eşitlik varken, işgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70’in üzerinde, kadınlarda ise yüzde 30 civarında. Erkeklerde oran iki kat daha yüksek. İşgücüne dahil olan kadınlarda bu yılın haziran ayı verileriyle işsizlik oranı yüzde 13,8 ile erkeklerin işsizlik oranından yüzde 60 daha yüksek. Kadının ilerlemesi, sosyal adaletin şartı. Güvenli bir toplumun ve sürdürülebilir kalkınmanın da ön koşuludur” ifadelerini kullandı.

Yorumlar

0 yorumlar