Ankara Life Dergisi

“ASKER KÖKENLİ KİŞİLERİN İŞ HAYATINDA BİRBİRLERİNDEN HABERDAR OLMASI BİRLİKTELIĞİ VE İKİLİ İLİŞKİLERİ DAHA DA GÜÇLENDİRMEKTE

Ankara’nın önde gelen tazminat ve boşanma hukuku bürolarından olan MİL Hukuk Bürosu Kurucusu Av. Bilgehan UTKU’nun başkanlığında kurulan Asker Kökenli İş Adamları Derneği Ankara Life Dergisinin yakın markajında;

Neden böyle bir dernek kurma yoluna gittiniz?

Asker kökenli olup da birbirlerinden habersiz olan ve ticaret hayatına atılmış birçok tanıdığımız bulunmakta. Bu kişilerin iş hayatında birbirlerinden haberdar olması birlikteliği ve ikili ilişkileri daha da güçlendirmekte. Şöyle bir örnek vereyim. Asker kökenli olup da büyük bir gayrimenkul şirketi olan bir danışanımızı, yine asker kökenli olup Ankara’da faaliyet gösteren ve cam sanayii alanında üretim yapan danşanımızla bir araya getirerek iş yapmalarını sağladık. Her iki şirket sahibi de asker kökenli olsa da birbirlerinden habersiz iş yapmaktaydılar. Birbirlerinden haberdar olup birlikte iş yapmaları iş hacimlerini oldukça genişletti.

Sizi diğer derneklerden farklı kılan nedir?

Şöyle özetleyeyim; öncelikle bu kişilerin kader birliktelikleri bulunmakta. Ya geçmişte birlikte çalışmışlar ya da benzer ortamlarda bulunmuşlar. Aslında birbirlerine aşinalar ve iş hayatında var olması gereken güveni ortak bir payda olması gerekçesiyle bir çırpıda sağlayabilmekteler. Bir araya geldiklerinde konuşacak ve etkileşim sağlayabilecek çok ortak noktaları var. Bu husus bizi diğer derneklerden daha farklı kılmakta.

Derneğin amacı nedir?

Asker kökenli işadamlarının birbirlerinden haberdar olmasını sağlayarak işbirliği yahut çalışma alanları yaratmak, dernek üyelerinin ticari faaliyetleri kapsamında sosyalleşmelerini ve diğer işadamları ile ilişkilerini arttırmak maksadıyla çalışmalar düzenlemek, diğer sivil toplum örgütleri ile işbirliği faaliyetlerinde bulunmak, dernek üyesi işadamlarının faaliyet konusuna göre tasnif edilmesi ile üyelerin birinci derece yakınları ile akrabalarının faaliyet konularına göre öncelikli olarak istihdam edilmesine olanak sağlamak. Anlaşılacağı üzere sadece üyelere değil üyelerin ailelerine de istihdam sağlayacak bir birliktelik bu.

Üyelik şartlarınızda kırmızı çizgileriniz var mı?

En önemli kırmızı çizgimiz üyelerin geçmişinde ve çalışma dönemlerinde herhangi bir yasadışı örgütle irtibatlı iltisaklı olmamış olmaları. Bu olmazsa olmazımız. Kimsenin ticari itibarının zedelenmemesi asli önceliğimiz. Üyelerin ticari itibarına halel gelmemesi için adli sicil kaydı ve Silahlı Kuvvetlere ait kimlik fotokopilerinin ibrazı şartımız var. Bu şart üyelik formlarımızda en başta yer almakta.

Hem avukatlık hem de dernek başkanlığını yürütmek zor değil mi?

Şunu açık yüreklilikle söyleyeyim avukatlığa aşığım ve hayatımın bir parçası. Severek yaptığımdan hiç zorluk çekmiyorum. Asker kökenli iş adamlarını bir araya getirmek ise istifa ettiğimden beri aklımda olan bir husustu. Kısmet bugünlereymiş. Bir amaca hizmet ettiğim ve gönüllü olduğum için paha biçilemez bir haz veriyor bana. Üstelik hukuk büromuz iki kurucu ortağa sahip. Av. Emre ASAN’a da bu vesile ile teşekkür etmiş olayım.

Dernek olarak yardım kampanyaları düzenlemeyi düşünüyor musunuz?

Tabi ki de sosyal yardım kampanyalarımız olacak. Özellikle de asker kökenli olmanın vermiş olduğu sorumluluk duygusuyla şehit ve gazi ailelerimize destek olmak için girişimlerde bulunacağız.

Yorumlar

0 yorumlar