Ankara Life Dergisi

Av. Aslıhan Aydoğan Güzel

Hukuk alanında pek çok başarıya imza atan ve adından sıkça söz ettiren Güzel Hukuk Bürosu Kurucusu Avukat Aslıhan Aydoğan Güzel, şehrin en çok okunan yayını Ankara Life Dergisi’ne konuk oldu. Araç Değer Kaybı ve devamında ödenecek olan tazminatların neler olduğuna ilişkin konuları içeren röportajımız sizlerle, iyi okumalar dileriz.
Röportaj: Hatice Şeyma Basut
Aslıhan Hanım günümüzde en çok karşılaştığımız sorunlardan biri istisnasız trafik kazaları. Size bu duruma dair hukuki sürecin ne olduğu hakkında sorular yöneltmek istiyoruz. Öncelikle araç değer kaybı nedir, açıklar mısınız?
Evet, trafik kazaları günlük hayatta herkesin başına gelebilecek nitelikte bir konu. Araç değer kaybı ise; iki taraflı gerçekleşen trafik kazası sonrası aracın piyasa rayiç bedeline göre yaşamış olduğu değer düşüklüğüdür. Değer kaybı değeri, aracın kaza öncesi hasarsız ikinci el piyasa rayiç değeri ile kaza meydana geldikten ve tamir edildikten sonraki ikinci el piyasa rayiç değeri arasındaki farka göre belirlenir. Hesaplama yapılırken aracın özellikleri, markası, modeli, kilometresi, kaza tarihindeki yaşı, araçtaki hasar, yapılan onarım işlemleri ve tarafların kusur durumları birlikte değerlendirilir.
Bu tarz kazalarda yaralanma ya da sakat kalma riskinin olma ihtimali oldukça yüksek. Bundan dolayı ödenecek tazminatlar nelerdir, süreç nasıl işliyor?
Trafik kazalarında maddi hasarın yanında bir de bedeni hasar dediğimiz durumlar da gerçekleşebilir. Yaralamalı bir trafik kazasının gerçekleşmesi durumunda kaza geçiren kişinin, tedavi görmesi ve bu sürede çalışamaması nedeniyle bir zarar doğar. Bu zarar kusurlu sürücüden, araç sahibinden, aracın işleteninden veya kusurlu tarafın trafik sigortasından tahsil edilebilir. Buna geçici iş göremezlik tazminatı adı verilir. Kişinin yaşadığı sakatlık veya uzuv kaybı sebebiyle kalıcı olarak çalışamayacak durumda olması halinde sürekli iş göremezlik tazminatı söz konusu olacaktır. Bunun yanında yaralanan kişinin hastane giderleri, tedavi masrafları, eğer hayatını idame ettirmek için düzenli olarak birine ihtiyaç duyuyorsa bakıcı giderleri gibi masraflar da tazminat olarak talep edilebilir. Bu tazminatların hesaplamaları her olaya özgü olarak değişiklik gösterebilir. Tazminat hesabında kusur oranı, kaza geçiren kişinin maluliyet oranı, geliri ve yaşı gibi hususlar birlikte değerlendirilir. Bu tazminatların talep edilebilmesi için yalnızca sigorta şirketi bakımından özel koşullar bulunmaktadır. Öncelikle sigorta şirketine gerekli belgelerle usulüne uygun olarak başvurulması gerekmektedir. Uygulamada bazen sigorta şirketleri bu aşamada ödeme yapabiliyorlar. Ancak bu aşamada ödeme yapmadıkları durumda dava yoluna gidilerek zararların tazmini sağlanabilecektir.
Bahsettiğiniz hususlar ölümlü trafik kazaları için de geçerli mi? Öyle durumlarda süreç nasıl işliyor?
Evet, iki konu birbirine benzer nitelikte. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarında ölen kişinin ailesi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından maddi ve manevi tazminat talep edilebilmektedir. Maddi tazminat olarak; destekten yoksun kalma tazminatı, tedavi ve hastane giderleri ve cenaze masrafları sayılabilir. Destekten yoksun kalma tazminatı trafik kazasında ölen kişinin sağlığında destek verdiği kişiler tarafından talep edilebilir. Bu kişiler örneğin; ölen kişinin eşi, çocuğu, kardeşi, annesi veya babası gibi yakınları olabilir. Uygulamada sık karşımıza çıkan destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanırken ölenin yaşı, mesleği, geliri, aile ekonomisine katkısı, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yaşı gibi hususlar birlikte değerlendirilir. Süreç ise sigorta şirketine usulüne uygun olarak başvurulması ile başlıyor. Ödeme olmaması ya da az olması halinde de dava yolu ile zararların tazmini sağlanabilecektir.
Sigorta hukukunun öneminden de kısaca bahseder misiniz? Sigorta hukuku kapsamındaki uyuşmazlıkların hukuki çözüm yolları nelerdir?
Trafik kazaları başta olmak üzere, hayatın her anında gerek maddi gerek ise bedensel zarara uğrama riskimiz var. Bu riske karşılık, uğranılan zararların tazmin edilebilmesi ve kişinin yaşadıklarını telafi etme özelliği de düşünüldüğünde sigorta hukukunun önemi daha net anlaşılacaktır. Bu konudaki uyuşmazlıkların hukuki çözüm yolları ise arabuluculuk yolu, dava yolu ve sigorta tahkim komisyonuna başvuru yolu olarak sayılabilir.
Çalışma alanınıza ilişkin tavsiyeleriniz nelerdir? Tarafınıza yapılan geri dönüşler ne yönde?
Trafik kazası sonrası zaten üzgün olan ve zarara uğramış müvekkiller için süreci doğru yönetmek çok önemli. Bu yüzden bu tarz olaylarda mutlaka alanında uzman bir avukat ile çalışılması gerekiyor. Bu konudaki öncelikli tavsiyem budur. Sürecin en başından itibaren doğru yürütülmesi hak kayıplarının önüne geçecektir. Bu alanda çalışmalar yürüten bir avukat olarak doğru zamanda doğru hamlelerle ve şeffaf bir şekilde iş gördüğüm için müvekkillerimin yaşadıkları memnuniyeti duymak benim için son derece tatmin edici. Tarafıma yapılan geri dönüşlerin olumlu yönde olması beni de memnun ediyor.

Yorumlar

0 yorumlar