Ankara Life Dergisi

Av. Aslıhan Aydoğan Güzel

Kira uyuşmazlıkları son dönemlerde daha sık gündeme gelmekle birlikte bu duruma sunulan çözüm yolları da hayli revaçta. Ancak konuya dair kapsamlı bir bilgiye sahip olmak için yeteri derecede araştırma yapamıyoruz. Bundan dolayı işin ehlinden dinlemenin daha faydalı olacağı kanaatindeyiz. Sizler için yola koyulduk, şehrin marka yayını Ankara Life Dergisi olarak Av. Aslıhan Aydoğan Güzel’i ziyaret ettik. Av. Aslıhan Aydoğan Güzel’in çok özel röportajı sizlerle, iyi okumalar dileriz.

Aslıhan Hanım kira uyuşmazlıkları günümüzün en popüler konularından biri olmaya başladı. Sizin de bu alan üzerinde çalışmalarınız bulunuyor. Bu doğrultuda kira bedelinin tespiti davasını kimler açabilir?
Kira bedelinin tespiti davasını hem ev sahibi hem de kiracı açabilir. Kiracı, fazla olan kira bedelinin düşürülmesi; ev sahibi ise düşük kira bedelinin arttırılması amacıyla tespit davası açabilir. Söz konusu dava, tarafların kira bedeli konusunda anlaşamadığı durumlarda başvurulacak hukuki bir yoldur. Bu yolla kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.

Peki kira davalarında arabuluculuk mümkün müdür?
Yeni gelen düzenleme ile birlikte kira alacağı ve tahliye davalarında artık arabuluculuk mümkün, hatta zorunlu bir dava şartı. Yani tarafların dava açmadan önce arabuluculuğa başvurması gerekiyor. Aksi halde dava, dava şartı yokluğu nedeniyle reddedilmektedir. Söz konusu kanun değişikliği 01.09.2023 tarihinden sonra geçerli olacağından bu tarihe kadar olan kira davalarında arabuluculuk yoluna başvurma zorunluluğu uygulanmayacaktır.

Kiracının ikamet ettiği mesken dışında başka bir evi var ise kiracı hakkında tahliye davası açılabilir mi?
Evet, kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutu bulunması durumunda ev sahibi, kira sözleşmesinin kurulması sırasında bunu bilmiyorsa, sözleşmenin bitiminden başlayarak bir ay içinde sözleşmeyi dava yoluyla sona erdirme hakkına sahip.

Ev sahibi ile kira artış oranında anlaşamayan kiracı evden çıkmak zorunda mıdır?
Mevcut düzenleme ile 1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek konut kira sözleşmelerinde kira artış oranı, bir önceki kira bedelinin %25’ini geçemeyecektir. Ancak tahliyeyi gerektirecek başka herhangi bir sebep yoksa, ev sahibi ile kira artış oranında anlaşamayan kiracının evden çıkma zorunluluğu bulunmamaktadır. Kiracı ya da ev sahibi, anlaşamadığı durumda kira bedelinin hakim tarafından belirlenmesi için kira bedelinin tespiti davası açabileceklerdir.

Zorlama gibi bir durum olduğunda ne yapılmasını tavsiye edersiniz?
Bir avukat aracılığıyla hukuki hizmet almalarını tavsiye ederim. Çünkü her olay kendine özel olduğundan hukuki açıdan değerlendirme yapılması ve doğru çözüm yolu bulunması gerekmektedir.

Son olarak aynı taşınmaza ilişkin aynı tarihli iki ayrı kira sözleşmesi olması halinde hangi sözleşme esas alınır?
Uygulamada çeşitli sebeplerle kiracı ve ev sahibi tarafından birden fazla kira sözleşmesi imzalandığı görülebilmektedir. Bazen ev sahipleri daha az vergi ödemek için aynı tarihli fakat daha düşük kira bedelli kira sözleşmesini vergi dairesine ibraz etmektedir. Yargıtay başta olmak üzere mahkemelerce bu durum muvazaalı kabul edilmekte ve düşük kira bedelli kira sözleşmesi geçersiz sayılmaktadır. Yani bahsettiğiniz durumda aynı tarihli iki farklı kira sözleşmesi olması halinde yüksek kira bedelli olan esas alınacaktır.

Yorumlar

0 yorumlar