Ankara Life Dergisi

Av. Elif Nurbanu Or ile BOŞANMA DAVALARI ÜZERİNE

Boşanma davaları günümüzün en baş problemlerinden biri. Özellikle pandemi döneminde artış gösteren vakaların sebebinin ne olduğunu, nasıl bir yol izlenip çözüme kavuştuğuna dair Av. Elif Nurbanu Or ile bir araya geldik. Başkentin en çok okunan yayını Ankara Life Dergisi’ne verdiği özel röportajı sizlerle iyi okumalar dileriz.

Elif Hanım son dönemlerde özellikle pandemi döneminde boşanmaların arttığına pek çok kez şahit olduk. Sizce bu durumun kaynağı nedir?
Boşanmaların artması, sosyolojik bir vaka olarak çok sebeplidir. Maalesef ki eşler arasında pandemi süreciyle birlikte daha önce görünmeyen ve birlikte aynı mekanda daha uzun süre zaman geçirmeyle fark edilen sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Pandeminin ortaya çıkardığı olumsuzluklardan biri olan “sosyal kısıtlılık” ile birlikte eşlerin deşarj olma imkanının ortadan kalkması nedeniyle çiftler birbirlerine karşı sert, kaba ve kabulü mümkün olmayan eylemlerde bulunmaya başlamışlardır. Boşanmanın başlıca sebepleri bunlara dayanmaktadır. Kuşatılmışlık ve kapanma hali eşleri psikolojik olarak etkilerken, sosyal anlamda toplumun içinde bulunduğu koşullar da aile birliği üzerinde baskıya sebep olarak ne yazık ki boşanmaları artırmıştır.

Boşanma davası süreci hakkında kısaca bilgi alabilir miyiz? Sosyal medya (facebook, whatsapp vb.) boşanmada delil olur mu?
Boşanma davası çekişmeli ve anlaşmalı olarak genel anlamda ikiye ayrılmaktadır. Tercih edilen ve bireylerin daha az zarar görmesi bakımından uygun görülen boşanma şekli anlaşmalı boşanmadır. Evlilik bir yıldan fazla sürmüş ise anlaşmalı boşanmak mümkündür. Ancak eşler arasında boşanma ve sonuçları konusunda yani çocukların velayeti, tazminat, nafaka, mal rejimi vb. konularda anlaşmazlık söz konusu ise tercih edilen boşanma şekli çekişmeli boşanmadır. Günümüzde sosyal medya (facebook, instagram, whatsapp, tiktok vb.) uygulamalarının eşler arasındaki sadakat yükümlülüğünü ihlal edecek şekilde kullanıldığını görmekteyiz. Bu nedenle de sosyal medya kayıtları boşanma davalarında eşlerin kusurunun ispatı bakımından önemlidir ve dava sürecinde delil olarak kullanılabilir. Ancak bu konuda kişisel verilerin ve özel hayatın gizliliğinin korunmasına özen göstermek önemli olup, bu konuda profesyonel bir hukuki destek almakta fayda vardır.

Bu süreçte avukatın yükümlülüğü ve süreç yönetimi nasıl olmaktadır?
Boşanma davaları niteliği bakımından hukuki yeterlilik ve teknik bilgi gerektiren davalardır. Bu bakımdan davayı takip eden avukatın iyi bir süreç yönetimini gerektirir. Boşanmak isteyen eşlerin talepleri bakımından mevcut durumu iyi analiz etmek ve davada izlenecek stratejiyi belirlemek gerekmektedir. Bu anlamda yasal hükümler ve yargısal içtihatlar göz önünde bulundurulmalıdır. Neyi, ne zaman ve nasıl ileri süreceğini avukat önceden müvekkili ile birlikte değerlendirmeli ve süreci etkin bir şekilde yönetmeli ve süreç boyunca avukat ile müvekkili arasında kesintisiz bir bilgi akışı sağlanmalıdır. Müvekkil ise avukatına boşanma davası bakımından eşler arasındaki ilişkinin her yönü hakkında bilgi aktarmalı ve yeterli bilgi paylaşımında bulunmalıdır.

Dava devam ederken sadakatin de devam etme gibi bir zorunluluğu var mıdır?
Evlilik birliğinin eşlere yüklediği en önemli sorumluluk sadakat yükümlülüğüdür. Boşanma kararı kesinleşinceye kadar eşler sadakat yükümlülüğüne uymak durumundadırlar. Bu nedenle boşanma davası devam ederken eşlerin sadakat yükümlülüğünün hem kanuni olarak hem de sosyal açıdan devam ettiğini kabul etmek gerekmektedir.

Boşanma sürecinde olan kişilere tavsiyeniz nelerdir?
Boşanma süreci psikolojik açıdan yorucu, kaygıya ve ruhsal tedirginliğe sebep olan bir süreçtir. Bu kapsamda; eşler, sürecin hukuki olarak takibini avukata bırakmalı ve karşı taraf ile mümkün olduğunca asgari düzeyde iletişim kurmayı tercih etmelidirler. Sürecin psikolojik olarak olumsuz bir etkiye sebep olmaması açısından uzman desteği almalarında fayda bulunmaktadır. Bir de müşterek çocuk varsa, çocuklar mümkün olduğunca sürecin dışında bırakılmalı ve gerekli görülürse boşanma süreci ve sonuçlarına çocuğu hazırlamak bakımından uzman pedagog ve psikoloğun yardımından yararlanılmalıdır.

Yorumlar

0 yorumlar