Ankara Life Dergisi

Dr Dt. Bahar Uyanık

DİŞ HEKİMLİĞİNDE OPERASYON MİKROSKOBU KULLANIMI

Dr. Dt. Bahar Uyanık, Ankara Life Dergisi okurları için
diş hekimliğinde operasyon mikroskopları
hakkında bilgilendirdi.

Diş hekimliğin de teknolojinin son yıllarda ilerlemesiyle zor görünen birçok işlem daha kolay hale gelmiştir. Dijital ölçü teknikleri, kablosuz endodontik motorlar ve dental mikroskoplar bunların bazılarıdır.

Bu gelişmeler hastalar için konfor sağlarken diş hekimlerinin pratik anlamda birçok aşamayı atlamasını veya daha kolay çözmesini sağlamaktadır.

Diş hekimliği pratiğinde diş hekimleri, insan gözünün sahip olduğu 0,2 mm den daha fazla çözünürlüğe ihtiyaç duyarlar. Dental mikroskobun diş hekimliğine girişiyle, diş hekimliğinin her alanında çalışılan alanın büyütülmesi, daha iyi aydınlatılması ve daha yüksek odaklanması sağlanmış oldu.

Diş hekimliğin de en çok uygulanan tedavilerden biri kuşkusuz kök kanal tedavisidir. Dental mikroskoplar en çok endodontistler tarafından kanal tedavisi yapılırken tercih edilmektedir. Kanal tedavisi yapım aşamasında çalışılan alan (pulpa odası denilen ve dişin kronu içindeki en derin kısmı) ağız içerisinde ışığı en az alan noktalardan biridir. Bu yüzden kanal tedavisi sırasında bu alanın büyütülmüş ve aydınlatılmış olması kanal tedavisinin başarısını artırır. Diş kanalları içerisinde tedavi sırasında oluşabilecek komplikasyonlar da azaltılmış olur. Dental mikroskobun sağladığı aydınlatma ile kök kanallarının derin kısımları da görünür hale gelmektedir. 

Aynı zaman da kanal tedavisi yapımı sırasında oluşan bazı komplikasyonlar (alet kırılması, mevcut kanalların bulunamaması , perforasyonlar  vb.) büyütmenin arttırılması, netliğin sağlanması ile düzeltilebilmektedir .

Restoratif işlemlerin yapımı sırasında (dolgu, kron vb.) kullanılan malzemenin diş dokusuyla uyumunun tam olması gerekmektedir. Adaptasyonu tam olmayan restorasyonlarda bakteri sızıntısına bağlı olarak çürük oluşumu tekrarlanır. Sızıntının olduğu ve gözle net olarak görülemeyen bu kısımlar dental mikroskop yardımıyla tam olarak görülebilir hale gelir ve oluşabilecek hasar önlenmiş olur.

Aynı zaman da kanal tedavisi yapımı sırasında oluşan bazı komplikasyonlar (alet kırılması, mevcut kanalların bulunamaması , perforasyonlar  vb.) büyütmenin arttırılması, netliğin sağlanması ile düzeltilebilmektedir .

Restoratif işlemlerin yapımı sırasında (dolgu, kron vb.) kullanılan malzemenin diş dokusuyla uyumunun tam olması gerekmektedir. Adaptasyonu tam olmayan restorasyonlarda bakteri sızıntısına bağlı olarak çürük oluşumu tekrarlanır. Sızıntının olduğu ve gözle net olarak görülemeyen bu kısımlar dental mikroskop yardımıyla tam olarak görülebilir hale gelir ve oluşabilecek hasar önlenmiş olur.

Dental mikroskopların bir diğer kullanım alanı da endodontik cerrahidir. Yapılan işlemi pratik anlamda kolaylaştırmaktadır. Cerrahi işlemler sırasında, cerrahi yapılan bölgenin büyütülmüş ve iyi aydınlatılmış olmasıyla daha az kemik kaldırılması sağlanır. Böylece yaranın iyileşmesi hızlandırılmış ve işlem sonrası hastanın yaşayacağı sıkıntı azaltılmış olur.

Operasyon mikroskobu kullanmak, hekimin tedavisine olan güvenini arttırmaktadır. Eğitimin ve tecrübenin  eklenmesiyle daha başarılı tedavilerin ortaya çıkmasına yardımcı olmaktadır.

Yorumlar

0 yorumlar