Ankara Life Dergisi

Başarınız Nasıl Bir Danışmanla Çalıştığınıza Bağlıdır!

Devlet destekleri günümüzün en önemli konularından biri olmakla birlikte bu desteği sağlayan kurumlar yaşamın yapıtaşlarını oluşturmakta. Tarım, turizm, endüstri gibi pek çok kolu kapsayan özelliği, proje bazında yönlendirmede bulunacak danışmanlık merkezlerini de haliyle ortaya çıkarıyor. Ateş Tuncay Proje Danışmanlık da bunlardan bir tanesi. Biz de başkentin en çok okunan yayını Ankara Life Dergisi ekibi olarak başarılı çalışmalarıyla adından oldukça söz ettiren Ateş Tuncay Proje Danışmanlık Merkezi’ne doğru yola çıktık. Sektörün dinamiklerini anlatan Ateş Tuncay; ‘Gerek ulusal gerekse uluslararası teşvikleri kazanmayı hedefleyen danışanlarımız için alanında kendini kanıtlamış profesyonellerle çalışmaktayız.’ diyor. İyi okumalar dileriz.

Devlet destekleri veren kurumlar hangileridir? Hangi sektörleri kapsamaktadır?
Öncelikle Ankara Life gibi elit bir dergide düşüncelerimi aktarma fırsatı verdiğiniz için mutluluk duydum. Devlet destekleri ile ilgili kurumlar, AB, Sivil Toplum Kuruluşları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları, KOSGEB, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Dünya Bankası, Tarım Bakanlığı gibi devlet kurumlarıdır. Desteklenen sektörler ise; tarım ve hayvancılık, turizm, üretim, hizmet, endüstri, ar-ge, yazılım ve enerji sektörleridir.

Ülkemizde danışmanlık hizmetleri ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?
Rekabet; kaliteyi, gelişimi ve bilginin etkin yönetimi ve kullanımını her alanda zorunlu kılmaktadır. Dünyadaki bu değişim işletmelerin faaliyet gösterdikleri alanlarda verimli olmalarını kaçınılmaz kılmaktadır. Bu da işletmeleri hızlı bir değişim ve dönüşüme yönlendirmektedir. Bu değişimde danışmanlık organizasyonların verimli çalışmasında önemli bir yere sahip olduğu bilinmektedir. Günümüzde dünyada danışmanlığa verilen önemin artmasıyla birlikte ülkemiz hala bu danışmanlık kavramının önemini anlayamamıştır. Bu gerekçelerden hareketle Ateş Tuncay Proje Danışmanlık’ın doğuş nedenlerinden birisi de projeciliği danışanlarına doğru biçimde anlatmak ve doğru projeleri doğru müşterilerle ilişkilendirerek sonuca ulaşmaktır.
Destek paketlerinde yatırımcıya sunulan teşvik modelleri nelerdir?
Gelişmiş ülke standardına ulaşmaya çalışan ülkemizde devlet destekleri finansmana erişimde önemli bir yeri almaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB ve TUBİTAK vb. gibi kamu kurulumlarının proje bazlı verdiği nakdi ve/veya nakdi olmayan desteklerle yatırımcılarımız iş modellerini sürdürebilir hale getirebilmektedir. Ancak gördüğüm en büyük sorun daha önce bahsettiğim “proje yönetimi ve proje yazma ikliminin” ülkemizde henüz istenilen seviyeye gelmemesidir. Firma olarak işte tam bu noktada bizim yaptığımız işin önemi ortaya çıkmaktadır. Firmalara balık tutmayı öğrettiğimiz gibi balığı tutup önlerine de koyabilmekteyiz.

Güncel çalışmalarınız var mı? Bu sektöre yönelik dikkat edilmesi gereken hususlar neler?
Proje yönetimi süreçlerimiz, uzmanlarımızın tamamen bilimsel ilkelere uyarak danışanlarımıza vermiş olduğu hizmeti ifade eder. Gerek ulusal gerekse uluslararası teşvikleri kazanmayı hedefleyen danışanlarımız için alanında kendini kanıtlamış profesyonellerle çalışmaktayız.
Proje yöneticisi de projede, ekibindeki paydaşlarına doğru iş dağılımını yaparak zamanında doğru bir şekilde teslim edilmesinden sorumludur. AB (Avrupa Birliği) yenilikçi projelere çok önem vermektedir. İklim, enerji, akıllı şehirler, yazılım, dijitalleşme, sağlık, toplum güvenliği, kültürel mirası koruma ve gıda teknolojileri alanında yenilikçi fikirlerin projeye dönüştürülmesini teşvik etmektedir. Sadece bu alandaki yenilikleri takip eden ve AB projelerinde değerlendirici niteliğinde uzmanlarımız ile danışanlarımıza hizmet etmekteyiz. Ayrıca, KOSGEB ve yatırım teşvik konularında birçok fabrika orta ve büyük ölçekli işletmelere projelendirme hibe ve kredilendirme danışmanlığı konularında hizmet vermekteyiz. Bu sektörde dikkat edilmesi gereken hususlara gelecek olursak bu noktada altını çizmek istediğim en önemli kıstas; değişime adapte olmaktır. Buna önce biz danışmanlar adapte olmalıyız ki danışanlarımıza yön verebilelim.

Yorumlar

0 yorumlar