Ankara Life Dergisi

“Danışmanlık Almak İçin Holding Olmayı Beklemeyin…”

Türkiye’nin önde gelen şirket danışmanlarından Dr. Sema Dal’a göre Türk iş dünyasının en büyük sorunu kurumsal olmak için büyümeyi beklemesi.

Ankara Life Dergisi’ne KOBİ’lerin genelde danışmanlık almak için holding olmayı beklediklerini belirten Dal, yapısal sorunlarını çözemeyen şirketlerin bu yüzden sorunlarıyla birlikte büyüdüğünü, eninde sonunda da bu sorunların altında kaldığının altını çiziyor.

Sizi tanıyabilir miyiz?
İlk, orta ve lise eğitimimi TED Ankara Koleji’nde tamamladım. Hacettepe Biyoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yüksek lisans, Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde doktoramı tamamladım. Eğitim sektöründeki kariyerime özel bir lisede öğretmenlik yaparak başladım. Sonra bir dönem Bilkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde “Mentor” (Öğretmen adaylarına başöğretmen) ve öğretim görevlisi olarak çalıştım. Bu süre zarfında pek çok yurt içi ve dışı eğitim ve seminerlere katıldım. Daha sonra da ortağım ile SEMRİN İK EĞİTİM VE DANIŞMANLIK firmasını kurdum. ICF – ACC Koçluk sertifikası sahibiyim. Yöneticilere “yönetici koçluğu” yapmaktayım. Çeşitli yurt içi ve dışı yayınlarım var. PEGEM Yayınlarından 2015 yılında “Çocuğumun Eğitim ve Kariyer Koçuyum” adlı bir kitabım bulunmaktadır. Türk Eğitim Derneği Kariyer Komitesi ve Ankara Koleji Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. ÇYDD’de mentorluk yapmaktayım.

İyi bir danışman nasıl olmalıdır?
Belirli bir alanda uzmanlaşmış bir kişinin sahip olduğu bilgi ve becerileri hizmet verdiği kuruma, tanımlanmış iş tarifine uygun bir şekilde aktarması işine danışmanlık denir. Danışman kişilerin sahip oldukları bilgiler, hizmet verilen kurumun sahip olduklarından daha fazla, farklı ve yenilikçi olmalıdır. Danışmanlar, hem kurumsal bilgiye, hem de uygulama birikimine sahip olmalıdır. Danışmanlar sadece tavsiyede bulunmaz; doğru kararı hayata geçirmek için insanları ve kurumları ikna etme çabası da gösterirler. Danışmanın amacı kurumun iş dünyasındaki verimliliğini, performansını ve rekabet gücünü en üst düzeye taşımak olmalıdır. Ayrıca danışmanlar tarafsızlık ilkesine bağlı kalarak hizmet sağladığı kurumun çıkarlarını gözetmelidir. Danışman kuruma ve problemlerine uzaktan, objektif olarak bakar. Kurum içindeki güç savaşlarının bir parçası değildir. Hemen her kurumda gözlenen “işletme körlüğü” onda yoktur. Alanında uzman bir danışman, verilerle üst yönetimin konuları daha berrak bir zihinle değerlendirmesini ve doğru kararlar almasını sağlar. 

Danışmanlık alanlarınız hangileri?
SEMRİN İK EĞİTİM VE DANIŞMANLIK olarak biz 3 farklı danışmanlık veriyoruz. “Yönetim Danışmanlığı”, “İK Yönetimi Danışmanlığı” ve “DİSC Kişilik Envanteri Danışmanlığı”.

Şirketler neden danışmanlık almalı?
Hızlı gelişen teknoloji ve bilgi kaynakları, değişen toplumların sosyal ve ekonomik yapıları kurumların bu gelişmelerle uyumlu bir şekilde yönetilmelerini gerektirmektedir. Bu karmaşıklık, kurumsal sorunların çözümünü zorlaştırır ve kurumun ilerlemesini yavaşlatır. Çok büyük heyecanla kurulan bazı kurumlar, zamanla bu tip sorunlar içinde boğulur, hantallaşır ve doğru kararları alamama nedeniyle yok olup gider. Bu nedenle kurumun iç ve dış sorunlarını çözmek ve rasyonel kararlar alabilmek için kurumlar danışmanlık desteğine ihtiyaç duyarlar.

Stratejik yetenek yönetimi ve kariyer yönetimi nedir? Neden önemlidir?
Kurumlar sürdürülebilir gelişimleri için, sahip olduğu insan kaynağının, yani yeteneklerinin kariyer ve gelişim planlamalarını yapmalıdır. Doğru insan kaynakları uygulamaları ile önce uygun yetenekler kuruma kazandırılır, bu yetenekler keşfedilir ve geliştirilir. Bunun için yıl içerisinde belli dönemlerde “Performans Değerlendirme”, “3600 Yetkinlik Değerlendirme”, “Potansiyel Değerlendirme” gibi uygulamalar gerçekleştirilir. Çalışanlar bu tip uygulamalarla değerlendirildikten sonra bireysel kariyer beklentilerine de uygun olarak kurumda uygun pozisyonlara yerleştirilirler. Ayrıca elde edilen verilere dayanarak insan kaynakları gelişim programları oluşturulur.

Gelişim programları eğitim, koçluk gibi farklı gelişim aksiyonlarını içerir. Yetenekli çalışanların geliştirilmesi sürecinde özellikle yönetsel becerilerin üzerinde durulmalı ve iyi yöneticilik yapabilecek olan personeller seçilmelidir. Tüm bunlara da kariyer yönetimi denir. Bu süreç uygun olarak yapılmazsa kurum yeteneklerini kaybeder. Uygun pozisyonlara uygun personeller yerleştirilemez ve kurum çalışanlarından beklenen performans elde edilemez. Bu durum da kurumun geriye gitmesine sebep olur. Tüm bunlar da firmamızca yürütülen İK yönetimi danışmanlığının konusudur.

Yorumlar

0 yorumlar