Ankara Life Dergisi

Danışmanlık Kurumunun Önemi

Derginizle bu defaki buluşmamızda sizlerle paylaşmak istediğim konu “Danışmanlık ve Önemi” hakkında olacak…
Danışmanlık kavramının tanımını, “Bir alanda uzmanlaşmış kişilerin veya kurumların sahip olduğu bilgilerin ve becerilerin belirli bir süre içerisinde hizmet verdiği organizasyona aktarması” olarak yapılabiliriz. Buradaki en önemli noktalardan bir tanesi, “danışman” olarak adlandırılan kişinin ilgili alanda deneyimli ve uzman kişi olmasıdır. Danışmanın sahip olduğu bilgi ve tecrübenin hizmet verilen organizasyonun sahip olduğundan daha yenilikçi ve farklı olması ve organizasyona yeni bir şeyler katacak nitelikte olmasıdır. Ayrıca bir danışman, objektiflik ilkesine bağlı olmalı ve hizmet sağladığı organizasyonun çıkarlarını ve gizliliğini ön plana almalıdır. Günümüzde özel ve kamu kuruluşlarında danışman pozisyonundaki kişilere sıkça rastlanabilmektedir. Danışmanın görevi veya danışmanların görevleri uzman oldukları alana göre farklılık gösterse de danışman kişinin; kurum stratejisini ve çalışma kültürünü belirleme, iş planlarının yapılması, iş süreçlerinin düzenlenmesi, verimliliğin arttırılması, risk planlarının hazırlanması, çalışanların eğitim ihtiyaçlarının ve gelişim alanlarının belirlenmesi, mali analizlerinin yapılması vb. gibi çeşitli sorumluluk alanları bulunmaktadır. Danışmanların bu sorumlulukları detaylı olarak gözlemlemesi ve analiz etmesi gerekmektedir. Bununla birlikte çalışmalarının ardından sundukları raporlar ve dokümanlar da organizasyonların gelişiminde önemli rol oynamaktadır.

Danışmanlık alanları nelerdir?
Danışmanlar, yönetim danışmanlığı, finans ve muhasebe danışmanlığı, basın danışmanlığı, insan kaynakları danışmanlığı, üretim danışmanlığı, AR-GE danışmanlığı, uluslararası ilişkiler danışmanlığı, pazarlama danışmanlığı, hibe ve destek yönetimi danışmanlığı, fizibilite danışmanlığı, marka ve patent danışmanlığı, eğitim danışmanlığı gibi farklı uzmanlık alanlarında faaliyet göstermektedir.

Danışmanlık şirketleri ne yapar?
Danışmanlık şirketleri ise, firmaların ihtiyaçları doğrultusunda bilgi birikimlerini kullanarak hizmet verdikleri şirketlere fayda sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda danışmanlık şirketlerinin verdiği hizmetler firmaların ihtiyaçlarına göre tasarlanmakta ve alanında profesyonel uzmanlarla çeşitli alanlarda hizmetler sunulmaktadır.

Bir şirket neden danışman şirkete ihtiyaç duyar?
Alanında uzman danışmanlarla çalışan firmaların para ve zaman kaybının azaldığı ve organizasyonun ilerlediği görülmektedir. Bu nedenle hızlı büyümeyi yakalayan organizasyonlar, danışman şirketler ile çalışmalarını her geçen gün artırmaktadır. Danışman firmalarla çalışmanın en önemli yönlerinden bir tanesi de organizasyonun kendi içerisinde yaşadığı ve farkında olmadığı sorunları görememesi ve bunlarla ilgili hareket planı hazırlayamamasıdır. Başka bir deyişle kurumların “işletme körlüğü” olsa bile danışman firma bağımsız olarak bu süreçleri ele aldığından, organizasyonlarda oluşan bu “işletme körlüğünü” ortadan kaldırmış olmaktadır. Kurumların danışman firma ile çalışma ihtiyacının ortaya çıkması, alanında uzman kişilerle çalışmak istemesi ve bunu kendi bünyesinde gerek zaman gerekse maliyetten tasarruf ederek yapması açısından önem taşımaktadır. Kendi bünyesinde çalıştığı personelin eğitimi ve buna harcanan zaman çok daha yüksek maliyetlere ulaşmaktadır.

Yorumlar

0 yorumlar