Ankara Life Dergisi

Değişen Taleplere Uygun Ortadoğulular Kurs Modeli

Okulların açılmasıyla sınav sürecine giren son sınıf ve mezuna kalan öğrencilerin streslenmesi elde değil. Bundan dolayı hem veliler hem de öğrenciler sınava etkin bir şekilde hazırlanmak için neler yapılması gerektiği ile alakalı istemsizce endişe duymakta. Biz de Ankara Life Dergisi olarak, siz değerli okurlarımız adına bu sürecin yönetimi için merak ettiklerimizi işin uzmanına sorduk. Şehrin marka yayını Ankara Life Dergisi bu sayısında da Ortadoğulular Kurs Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Cenik’e konuk oldu. Keyifli okumalar dileriz.

Ümit Bey, nitelikli bir sınava hazırlık eğitimi sizce nasıl verilmelidir?
Mecbur kalınmadığı sürece uzaktan eğitim formatından sakınılmalıdır. Dijital temelli yaklaşımın çok ağırlıkta olduğu bir sistemin sürdürebilir olmadığını Covid sürecinde hep beraber gözlemledik. Dolayısı ile sınav hazırlık merkezlerindeki ders anlatım tekniği, soru çözüm teknikleri ve etüt planlamaları, yüz yüze yöntemlerle ama teknolojinin getirdiği yeniliklerden ve de yenilikçi öğrenme metodolojisinden azami derecede faydalanılarak gerçekleştirilmelidir. Eğitim kurumları nitelikli bir “psiklojik süreç yönetimi” sağlayabilmelidir. Zira oldukça uzun ve yorucu bir sürecin veli ve öğrencide düşmelere, motivasyon kayıplarına ve kaygılara yol açması olağandır. Bu süreçleri yönetebilecek donanımlı uzman psikolog istihdamı, eğitim kurumlarının vazgeçilmezi olmalıdır. Etkili bir öğrenci takip sistemi her kurumda mecbur hale getirilmelidir. Veliye anlık, günlük ve haftalık bilgilendirmeler mail, program veya uygulamalar aracılığı ile yapılmalı, velinin tüm süreçlerden haberdar ve hatta tüm süreçlerin içinde olması sağlanmalıdır.

Rehberlik modeli nasıl olmalıdır kısaca bilgi alabilir miyiz?
Rehberlik modeli eğitimin de kurumun da omurgasını oluşturur. Akademik rehberlik, özellikle kurs ve benzeri yapılarda fark yaratır, zira eğitsel rehberlik zaten her kurumun temel hizmetidir. Ancak çıktı ve istatik odaklı takip, kazanım temelli tespitler, buna uygun etüd ve destek paketlerinin devreye alınması, öğrenci bazlı sonuçların doğru analizi, aslında velinin ve öğrencinin talep ettiği rehberlik türüdür. Buna mentörlük veya koçluk gibi eklemeler de yapan kurumlar mevcuttur. Aynı şekilde kullanılan yayın oldukça önemlidir. Zira seçilen yayın; izleme, derecelendirme ve sağlıklı ölçme değerlendirme formatına uygun olmalıdır. Var olan sınav sistemimiz göz önünde bulundurulduğunda, farklı soru tiplerini ve yeni nesil soruları da içeriğinde bulundurmayan yayınlar öğrencilerde merak uyandırmayacaktır. Ayrıca deneme bankaları, mobilde kullanılan popüler soru çözüm uygulamaları, öğrenciye özel kitaplar, faydalı ve ilgili link bildirimi öğrencinin beklediği hizmetlerdendir. Simülasyon ya da prova sınavları da öğrencinin gerçek sınav heyecanını yaşayabileceği türden dizayn edilmeli ve gerçek sınavda karşılaşması muhtemel sorunları erken fark ederek önleyici tedbirler alınmalıdır.

Son olarak eklemek istedikleriniz var mı?
Kurumların gelişimini ve çağın gerektirdiği yetkinlere adaptasyonunu sağlayacak Ar-Ge veya akademi benzeri düşünce yapılanmaları ya da yetkin danışmanları olmalıdır. Önümüzdeki süreçte; dönüşümü, gelişimi ıskalayan kurumların ayakta kalma şansı olmayacaktır.

Yorumlar

0 yorumlar