Ankara Life Dergisi

Enerji Verimliliğinde Uzman: WINERGY TECHNOLOGIES

Şehrin en çok okunan yayını Ankara Life olarak, Enerji Verimliliği Danışmanlığı (EVD) firması olarak donanım veyazılım hizmetleriyle yapılara enerji verimlilik çözümleri sunan Winergy Technologies’in Ceo’su Mehmet Ali Ünal ve Yönetim Kurulu üyesi Ertan Önal ile enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik üzerine sohbet ettik. Keyifli okumalar.

Röportaj: Beyza Atmaca                                  Fotoğraf: Koray Aslan

Ülkemizde son zamanlarda enerji piyasasında bir fiyat yükselişi yaşanmakta, enerji verimliliği çözümleri ile enerji faturalarında nasıl tasarruf sağlanabilir ?

Enerji kaynaklarının giderek tükendiği dünyamızda çevre konusunda üzerimize düşen sorumlulukları ne yazık ki yeterince yerine getiremiyoruz. Yaşanabilir bir çevreye sahip olabilmek için mevcut kaynaklarımızı en doğru şekilde kullanmayı öğrenmeliyiz.

Isıtma, aydınlatma ve ulaşım ihtiyaçlarımızı karşılarken, elektrikli ev eşyalarımızı kullanırken, kısacası günlük yaşantımızın her safhasında enerjiyi verimli kullanmak suretiyle, ihtiyaçlarımızdan kısıtlama yapmadan aile bütçesine, ülke ekonomisine ve çevremizin korunmasına katkı sağlamamız mümkündür.

Fiyat, tüketicilerin enerji kullanımını azaltması ve daha iyi bir enerjiye geçmesi için oldukça kuvvetli bir neden. Enerji fiyatlarına finansal desteğin sağlanması enerji verimliliği politikalarının uygulanmasını zorlaştırıyor, çünkü düşük enerji fiyatları, enerji verimliliğinin ekonomik dönüşlerini etkiliyor. Bazı ülkelerin finansal desteği enerji tedarikçilerinden nihai kullanıcılara kaydırma seçeneklerini keşfetmesiyle, bu finansal destekleri yeniden yapılandırmayı amaçlayan ülkelerin sayısının giderek arttığını görüyoruz.

Enerji verimliliğini arttırma amacıyla doğrudan eylemler gerçekleştirmek için pek çok teknik çözüm halihazırda mevcut. Akıllı ölçüm ve faturalandırma kullanımı iyi bir örnek. Pek çok tüketici enerji faturasını 3 ayda bir ödüyor ve teknolojileri değiştirerek veya davranışları düzenleyerek daha büyük verimlilik sağlama olanaklarından haberdar değil. Nihai kullanıcılara sağlanan tüketim bilgisi, enerji kullanımının değişmesine yardımcı olabilir ve enerji verimliliğini geliştirebilir. Bazı ülkeler, hanelerdeki elektrik kullanımının yerel topluluklardaki benzer hanelerle karşılaştırılmasını sağlamak için enerji faturalarında hedeflenmiş analiz ve bilgiler sağlıyor. Diğer evler, akıllı telefonlar veya ev içerisindeki ekranlardan, ev sahibine fatura kesilmeden önce eylemlerini ve hareketlerini düzenleme olanağı sağlayan gerçek zamanlı bilgiyi tercih ediyor.

Tüketicilerin verimli buz dolaplarına ve klimalara yönelik güçlü talep sinyalleri de şirketleri yenilikçi ve daha enerji tasarruflu ürünler sunmaya yönlendirebilir.

Neden enerji verimliliğine yatırım yapmalıyız ?

Enerji verimliliği, aynı enerji girişini kullanarak daha fazla üretim ve hizmet sağlamak veya aynı üretimi daha az enerji girişiyle sağlamak şeklinde özetlenebilir. Örneğin, LED ampullerden geleneksel akkor ampullere kıyasla aynı seviyede ışık alıyoruz, ancak yaklaşık %80 daha az enerji kullanıyorlar ve çok daha uzun ömür süresine sahipler.

Enerji verimsizliği aslında çıkartma, dönüştürme, taşımadan nihai kullanıma iletime kadar tüm enerji tedarik zinciri boyunca meydana gelir. Binaların enerji verimliliğini artırmak yalnızca iç mekan hava kalitesini ve rahatlığını iyileştirmez, aynı zamanda elektrik faturalarını azaltır ve inşaat, yalıtım ve ısıtma ile soğutma sistemleri gibi alanlardaki istihdamı arttırır. Ulaşım sektörü de aynı zamanda enerji verimliliğinden yararlanır. 2050 yılına kadar üç katına çıkması hedeflenen küresel araç filosuyla birlikte pek çok ülke petrole olan bağımlılığını, sera gazı emisyonlarını ve hava kirliliğini azaltmak için yakıt ekonomisi standartları benimsiyor.

Elektrikli araçların son bir kaç yıldaki hızlı gelişmesi, bazı ülkelerde uygulanan çeşitli bütüncül politikalar ve önlemlerle desteklenmiştir. Örneğin Norveç, sıfır emisyonlu araçlara yönelik olarak 1990’lardan bu yana uzun bir öncelikli politikalar listesi kanunlaştırmış ve 2025 yılına kadar ülkede satılan tüm arabaları elektrikli yapma hedefi koymuştur. Bu politikalar dizisi, tüketici ve tedarikçi beklentilerini şekillendirmeye yardımcı olmuş ve 2016 yılında Norveç’deki şarj edilebilir elektrikli araç filosunu dünyanın kişi başına düşen en büyük filosu yapmıştır.

Sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği arasındaki bağlantı nedir ?

Enerji verimliliği iyileştirmeleri, günümüzde elektriğe erişimi olmayan 1 milyar insan için iyimserlik sağlayan ancak sıklıkla göz ardı edilen enerji erişimini sağlayan önemli bir faktördür. Örneğin, verimli cihazlarla bağlanmış, şebekeden bağımsız enerji tedariki, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunurken yeterli miktarda uygun fiyatlı ve temiz enerji sağlanmasına yardımcı olabilir. Öyle ki enerji verimliliği ile hem enerji erişimi hem de yenilenebilir enerji arasında bir bağlantı kurmak, 2030 yılına kadar ‘herkese uygun fiyatlı, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerji’ sağlamayı amaçlayan Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SKH) 7. Hedefini gerçekleştirmek için gereklidir. Enerji; ‘sağlık, eğitim, su tedariki ve endüstrileşme ile yoksulluğun ortadan kaldırılmasındaki rolüyle ve iklim değişikliğine karşı mücadeleye yönelik olarak, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin neredeyse tamamına ulaşmak için son derece önemli’ olarak değerlendiriliyor.

Neden kariyerinize enerji verimliliği alanında yön verdiniz ?

Kariyerimize enerji verimliliği alanında yön vermemizin sebebi ülkemizde enerji verimliliği kavramının tam olarak anlaşılamamasına rağmen büyük bir potansiyel barındırması ve bu alanda çalışmamızın aile bütçesine, ülke ekonomisine ve çevremizin korunmasına katkı sağlayarak ülkemizi ve dünyamızı daha yaşanabilir kılınmasına katkı sağlama hedefinde olmamızdandır.  

Sizce bir tesisin önceliği yenilenebilir enerji mi olmalı, enerji verimliliği mi?           

Bence bir tesisin önceliği enerji verimliliği olmalıdır çünkü; enerji verimliliği üretimin kalitesi ve miktarını düşürmeksizin talebi karşılayacak enerji kullanımının azaltılmasını ifade etmektedir. Ancak yenilenebilir enerji kurulumu için fazladan yatırım yapılarak bütün sistemin değiştirilmesi gerekmektedir.

İletişim : 0554 132 50 99

İnstagram: winergytech

Web: www.winergytechnologies.com

Lokasyon : 1392. Cadde, İvedik OSB, Başak Plaza, No: 1/15

Yorumlar

0 yorumlar