Ankara Life Dergisi

HUKUK’A DAİR Av. Burak Gezer şehrin en çok okunan yayını Ankara Life Dergisi’ne konuştu

Şirketler; bir veya birden fazla gerçek veya tüzel kişinin emek ya da sermayelerini maddi kazanç sağlamak amacı ile bir araya getirmeleri sonucu ortaya çıkan tüzel kişiliklerdir. Türk Hukuku’nda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile düzenlenen Şirketler Hukuku; şirketin türü, niteliği ve kuruluşu, yönetimi ve temsili, idaresi, denetimi ve işletimi, sona ermesi, tür değiştirmesi ve tasfiyesi gibi konuları kapsayan bir hukuk dalıdır.

Şirketler genel olarak şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri olmak üzere iki temel gruba ayrılmakla; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre Türkiye’de beş farklı şirket türü bulunmaktadır. Bunlar; anonim şirket, limited şirket, kollektif şirket, komandit şirket ve kooperatiftir. Tüm bu şirket türleri birbirinden farklı ve detaylı hukuki arka plana sahiptir; her birinde yapılacak olan hukuki işler de farklı farklıdır. Bu nedenle, Şirketler Hukuku’nda avukat yardımı büyük önem taşır.

Tüm şirketlerin avukat bulundurma yahut bir avukat ile sözleşme ilişkisi içerisinde danışmanlık hizmeti alma zorunluluğu olmasa da, esas sermayesi 250.000,00-TL ve üzerinde olan anonim şirketler ile üye sayısı 100’ün üzerinde olan yapı kooperatifleri avukat bulundurmak veya bir avukattan sözleşme ilişkisi içerisinde hukuki yardım almak zorundadır.

Şirketlere ilişkin hukuki iş, işlem ve süreçler kesinlikle göz ardı edilmemeli ve ertelenmemelidir. Önemsenmeyen veya önemli olduğu düşünülmeyen hukuki durumlar, özellikle orta ve uzun vadede şirkete ciddi zararlar verebilmektedir. Şirkette bir avukat bulundurulmasa dahi, vekalet ilişkisi içerisinde bir avukattan Şirketler Hukuku alanında danışmanlık hizmeti almak da bu sebeple son derece önemlidir.

BG Hukuk Danışmanlık olarak, kurucumuz Av. Burak Gezer ve Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzman avukatlarımız ile ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren müvekkillerimizin Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında ihtiyacı olan düzenli hukuki danışmanlığı en geniş yelpazede ve özenle sunmaktayız. Bu kapsamda, müvekkillerimizin talepleri doğrultusunda; kuruluş işlemlerinin ve dönemsel işlemlerin gerçekleştirilmesi, şirket ana sözleşmesinin hazırlanması, ortaklık yapısının belirlenmesi, şirket kuruluşunun gerçekleştirilmesi, ticaret unvanı ve işletme adı gibi tescil işlemlerinin yürütülmesi, genel kurul ve yönetim kurulunun toplanması, karar alması, genel kurul ve yönetim kurulunda alınan bu kararlara ilişkin ihtilafların giderilmesi, şirket esas sözleşmesinde değişiklikler yapılması, şirketin sermaye artırımı ve indirimi süreçlerinin yönetilmesi, sermaye değişiklikleri neticesinde doğması muhtemel zararların önlenmesi ve bu sebeple doğan zararların giderilmesi, şirket haklarının korunması ve alacaklarının tahsili amacı ile yetkili ve görevli mahkemeler ve icra müdürlükleri nezdinde her türlü işlemin takip edilmesi gibi hizmetler sunmaktayız. Yine aynı şekilde, gerekmesi ve müvekkillerimizce talep edilmesi halinde konkordato komiserliği yapan kurucu avukatımız Av. Burak Gezer aracılığı ile iflas işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve konkordato süreçlerinin yürütülmesi de sunduğumuz hizmetler arasındadır.

Bunun yanında, şirket ortakları ve organlarının cezai sorumluluğunu gerektiren fiiller ile ilgili olarak Ceza Hukuku’na; iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, şirket çalışanları ile şirket tüzel kişiliği arasında doğan hukuki uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili olarak İş Hukuku’na; kişisel veri işleyen şirketlerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslar ile ilgili olarak ise Kişisel Verilerin Korunması Hukuku’na ilişkin hizmetler de, ticari şirket statüsündeki veya şahıs olarak ticaret ile ilgilenen müvekkillerimize sunduğumuz hizmetler arasındadır.

Yorumlar

0 yorumlar