Ankara Life Dergisi

Kidsland Preschool Kreş ve Anaokulunda Uygulanan Atölyeler

Başkentin en çok okunan yayını Ankara Life Dergisi, Kidsland Preschool Kreş ve Anaokulu’na konuk oldu. Kidsland Preschool Kreş ve Anaokulu Yönetim Kurulu Başkanı Banu Eda Şengül, okulda uygulanan atölyeler hakkında bilgilerin yer aldığı yazısını siz değerli okurlarımız adına paylaştı.
Satranç Atölyesi : Okul öncesi döneminde satranç eğitiminin çocuklara oyun eşliğinde eğlenceli, keyifle öğrenmesi ve sevmesini sağlamak, çocukların sosyal, duygusal ve matematiksel zekalarının gelişmesine katkıda bulunması bakımından oldukça faydalıdır. Satranç oyunu ve satranç eğitimi ile çocuğun zihinsel performansı ortaya çıkar.
Seramik Atölyesi: Seramik çalışmaları, çocukların konsantrasyon yeteneğini geliştirir ve dikkat dağınıklığı yaşamasını engeller. Kendi yeteneğini keşfeden çocuğun özgüven duygusunun gelişiminde katkı sağlar. Çocuğun; gözlem, karar verme ve kültürel farklılıkları algılayabilme gücünü arttırır. Çocukların küçük kas gruplarını ve el-göz koordinasyonlarını geliştirir. Bu gelişim, bireyin tüm hayatı boyunca el becerisi gerektiren her işte başarılı olmasını sağlar.
Jimnastik Atölyesi: Hareket eğitimi çocuklarımızın fiziksel, sosyal, psikolojik, duygusal gelişimini destekler. Doğru beslenme alışkanlığı oluşturur, doğru zaman kullanma bilinci geliştirir, aynı zamanda spor; çocuklarımızın problem çözme yeteneğini geliştirirken özgüvenlerini artırır. Bundan dolayı daha sağlıklı ve mutlu olmak için mutlaka spor yapmalıyız, hayatımızdan sporu eksik etmemeliyiz.
Bale Atölyesi: Bale, belli figürlere ve adımlara dayanan müzikli dans türüdür. Bale yapan kişinin; el ayak koordinasyonu, müziğe göre hareket edebilme yeteneği gelişir. Ritim duygusu, yön bulma, dik durma, doğru durma, oturmayı öğretir. Esneme hareketlerini yaparak kaslarının uzamasını ve güçlenmesini sağlar. Bale; baka baka değil, yapa yapa öğrenilir.
Müzik- orff Atölyesi: Müzik- orff eğitimi, erken yaş müzik eğitiminin temelidir. Çocukların kendi doğalarında tamamen alışık oldukları, jestler, mimikler, sesler ve hareketleri kullanarak oluşturulmuş ve müziğin temeli olan ritim duygusu üzerine geliştirilmiş temel müzik eğitim yöntemidir. Çocuklar bu şekilde temel müzik eğitimini öğrenirler ve bunu doğal yolla gerçekleştirirler. Bu eğitimde; dans, dil, müzik, konuşma, beden ve hareket önemli rol oynar. Çocuklar müzikal açıdan gelişir, basit ve temel müzik aletlerini kullanmayı öğrenir. Orff’un en önemli prensiplerinden biri, her çocuğun kendini ifade etme şekline, duygusuna göre hareket ve ritimle müziğe katılımını sağlamasıdır. Bu sebeple sadece yetenekli öğrencileri değil, tüm öğrencileri kabul eder. Bu en önemli pedagojik yaklaşımıdır. Orff eğitimi, çocuklarımıza müziğin dışında, öğrenme becerisi, bir grup ile iş yapabilme becerisi kazandırırken, matematiksel, görsel, bedensel ve müzikal zeka gelişimine katkılar sağlar.
İngilizce Atölyesi: Erken yaşta çocukların dil öğrenimi daha kolay ve hızlı olmaktadır. İngilizce derslerimize; kurumsal bir firmadan danışmanlık hizmeti alarak ingilizce eğitimimizi her yaş grubuna uygun bültenler, şarkılar, masallar, videolar, interaktif oyunlar ve eğlenceli eğitim programlarımızla devam ediyoruz. Anadili İngilizce olan öğretmenlerimiz de (native speakers) buna doğal öğrenme yolu ile destek sağlamaktadır. Erken yaşta İngilizce öğrenmenin faydaları; anadilin dışında farklı dillerin de olduğunun farkındalığına vararak, farklı kültürleri öğrenme imkanları olur. Çocukların hafıza becerilerinin gelişmesine fayda sağladığı gibi kelime haznelerinin artmasına, eleştirel düşünme becerilerinin gelişmesine de katkısı sağlar. İleriki yaşlarda akademik başarıları artar.
Rusça Atölyesi: Slav dillerinin en önemlisi olan Rusça günümüzde de dünyanın en önemli dillerinden biri olmuştur. Birbirinden bağımsız hiçbir ilişkisi bulunmayan toplumlar, birbirlerini ortak diller sayesinde tanıyabilirler. Amacımız; çocuklarımıza yeni bir dili oyunla öğretmek ve o dilin kültürünü adım adım onlara tanıtmaktır. Kültürleri anlamak, dünyaya farklı açıdan bakabilmek için en önemli unsurdur.
Robotik Kodlama Atölyesi: Bilgiye erişimleri çok kolay ve hızlı olan, yaşamları boyunca birden fazla meslek deneyimleyecek Alfa kuşağı çocuklarımızın, teknoloji hayatlarının her yerinde olacak. Çocuklarımız gelecekte değişen meslekler arasından hangi mesleği seçerlerse seçsinler, robotik kodlama ve algoritma kazanımları ile değişen çağa kolaylıkla ayak uydurabilecekler. Kodlamanın ne olduğuna geçmeden önce algoritma kavramını tanımlamak faydalı olacaktır. Algoritma; bir problemin tespitinden çözümüne kadar yapılması gerekenleri adım adım tanımlamaktır. Algoritma en basit haliyle plan yapmaktır. Problemleri çözümlerken çıkabilecek durumları öngörmek, bu durumlara göre alternatif seçenekler oluşturmak ve seçenekler arasından en doğrusuna karar vermek algoritmanın işlevleri arasındadır. Hazırladığımız algoritmayı bilgisayarların anlayacağı bir dile dönüştürmek ise kodlamadır. Kodlamanın birçok farkı yazım dili olabilir, ancak düşünme mantığı aynıdır. Bu şekilde makinaları tasarlamak, üretmek ve onları tasarım amaçları doğrultusunda yönetmek için kodlamak ise robotik kısmını oluşturmaktadır. Bu alanda dünya çapında başarılı olmuş insanlar kendi hayatlarını örnekleyerek, kodlama öğrenimine erken yaşta başlanması gerektiğini vurgulamaktadırlar. Bu başarılı insanların altını çizdikleri diğer önemli husus ise kodlama ve algoritma öğrenmenin düşünme becerisine olan katkısının muazzam olduğudur. Dijital dünyanın dili olan robotik kodlama ve algoritmanın temel mantığının özümsenmesinin kaçınılmaz olduğu günümüz bilişim dünyasında, çocuklarımızın erken yaşta kodlama ve algoritma ile tanışmaları, sınırsız olan hayal dünyalarında yaratıcılık becerilerini keşfetmelerine ve eleştirel bir perspektifle günlük hayattaki problemlere farklı bakış açılarıyla daha kolay çözümler üretmesine katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda robotik kodlama; algoritmik düşünme, mantık yürütme ve analitik düşünme gibi çok boyutlu düşünce becerilerinin gelişimine de imkân sunmaktadır. Ayrıca bu kazanımlar çocuklarımızın, akademik yaşamlarındaki başarılarına olan katkısının yanında, daha da önemlisi 21. yüzyıl yetkinliklerini ve yaşam becerilerini erken yaşta içselleştirmelerine de yardımcı olmaktadır.
DÜZENLEYEN: Hatice Şeyma Basut

Yorumlar

0 yorumlar