Ankara Life Dergisi

Kira Uyuşmazlıkları

Avukat Senem Yılmazel, Kira Uyuşmazlıklarına dair bilgilerini siz değerli okurlar adına paylaştı…

Ülkemizdeki ekonomik değişiklikler, kira uyuşmazlıklarında önemli bir artışa neden olmuştur. Kira ile ilgili hukuki uyuşmazlıklar genellikle; kira bedelinin tespiti, uyarlanması, tahliye davaları ve icra takipleridir. İhtarnameler, kira sözleşmeleri, tahliye taahhütnamelerinin değerlendirilmesi gibi pek çok konuda hukuki yardıma ihtiyaç bulunmaktadır. Tahliye taahhütnameleri, ihtarnameler, dava ve icra takiplerinin usulüne uygun ve süresinde olması büyük önem arz etmektedir. Bir kelime veya bir gün dahi büyük hak kayıplarına sebep olabilmektedir. Bu nedenle kira uyuşmazlıkları için bir avukat ile çalışılması zaman ve maddi açıdan telafisi mümkün olmayan zararların önlenmesi için çok önemlidir. Örnek vermek gerekirse; kira sözleşmesi ve tahliye taahhütnamesinin
aynı tarihte olması, tahliye taahhüdünün geçersizliğine neden olmaktadır. Diğer taraftan hiç tarih bulunmayan tahliye taahhüdü ev sahibi için lehe bir belgedir. Tahliye taahhüdü ile ilgili icra takibi başlatabilmek için önemli usul kuralları bulunmaktadır. Kiraya veren, tahliye taahhütnamesinde belirtilen tahliye tarihinden başlayarak 1 ay içinde icra takibi başlatmalı veya dava açmalıdır. Bu bakımdan 1 aylık sürenin kaçırılmaması çok önemlidir. Bu sürede takip başlatılmaz ise icra takibi yoluyla tahliye hakkı sona ermektedir. Kira bedelinin tespiti ve uyarlama davası için ihtarname gönderilip gönderilmeyeceği; ihtarnamenin hangi tarihte gönderileceği, tebliğ şartları gibi önemli şartlar bulunmaktadır. Kanunlarımızda önemli istisnalar da bulunmaktadır. Kira tespit davası 5 yıl ve daha uzun sözleşmeler için açılabilmektedir. 5 yıldan az süren sözleşmelerde ise sözleşme koşullarının ağırlaşması durumunda kira uyarlama davası açılabilmektedir. Saydığımız davaların her biri; farklı usul kurallarına, şartlara ve sürelere tabidir. Bir şartın eksik olması büyük hak kayıplarına sebep olabilmektedir. Türk Borçlar Kanunu, İcra İflas Kanunu ve pek çok ayrı kanunda zorunlu
şartlar, hak düşürücü süreler ve usul kurulları bulunmaktadır. Bu sebeple kiracı ve kiraya verenler; kira uyuşmazlıklarında bir avukattan hukuki destek almalılardır.

 

Yorumlar

0 yorumlar