Ankara Life Dergisi

Kullanılamayan Potansiyel ve Keşfedilememiş Yetenekler Ruha Yüktür

Profesyonel Öğrenci, Kariyer Koçu ve Eğitim Danışmanı Gamze Nur Akdemir, şehrin en çok okunan yayını Ankara Life Dergisi’ne konuk oldu. Eğitim
alanına yönelik yaptığı çalışmalarıyla sektörün dinamiklerinden bahsetti.
İyi okumalar dileriz.
Gamze Hanım öncelikle sizi tanıyalım. Gamze Nur Akdemir kimdir?
1993 yılında Ankara’da doğdum. Üniversite eğitimimi Sivas’ta Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri alanında tamamladım. Öğrencilik dönemim boyunca başarılı bir şekilde her yıl onur belgesi alarak dereceli öğrenci oldum. Uzun süre eğitim sektöründe profesyonel yöneticilerle ve eğitimcilerle birlikte çalışmalar sağlayarak etkin iletişim, ikna, yönetim, eğitim
koordinatörlüğü, eğitim danışmanlığı alanlarında kendimi geliştirdim. Aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi, Gebze Üniversitesi, yurt içi ve yurt dışı onaylı birçok kurumun eğitim programlarına katılım sağlayarak yaşam koçluğu, eğitim öğrenci koçluğu, kariyer, lider ve takım koçluğu alanlarında eğitim alarak birçok bireysel ve kurumsal seans gerçekleştirdim, profesyonel bir koç oldum. Profesyonel koçluk ve danışmanlık hizmetlerine yüz yüze ve online hizmetin yanı sıra aynı zamanda Millî Eğitim Bakanlığı
onaylı profesyonel bir öğrenci koçu ve kariyer danışmanı olarak okullar ve eğitim merkezlerinde aile ve öğrenci eğitim seminerlerine devam ediyorum. Çocuklara ve gençlere hedef belirleme, hedefe ulaşma süreçlerinde destek olmanın yanı sıra elde ettiğim çalışma tecrübeleri ve eğitimleri ile şirketlere personel yönetimi, iletişim becerileri, motivasyon, liderlik ve
kişisel gelişim konularında eğitimler veriyorum. Hem kişisel koçluk hem de kurumsal ve kariyer koçluğu alanlarında Türkiye’nin hemen her şehrinde çalışmalarım mevcut bulunuyor.
Öğrenci koçu nedir? Çocukların eğitim hayatında ve özellikle sınav süreçlerinde ailelerin öğrenci koçu ve eğitim danışmanı ile takipli ilerlemesi ailelere ve öğrenciye nasıl bir fayda sağlıyor?
Eğitim öğrenci koçu, danışanlarının akademik hayatında başarılı birer birey olması adına eğitim ve öğretim süresince öğrencisine destek olur. Kişiye bireysel analizler yaparak öğrencilere uygun program hazırlar ve verimli çalışma stratejileri sunar, danışanını hedef belirleme sürecine alarak potansiyel ve yeteneklerini keşfetmesini sağlar, belirlenen gelecek
hedeflerine ulaşmasını destekler. Öğrencinin kendi potansiyelini keşfetmesi, hedeflerini belirlemesi, özgüven ve öz inanç kazanmasına yardımcı olur, sorumluluk bilincinin artmasına destek olur, potansiyel ve yeteneğine uygun mesleklere yönlendirir, kişiye motivasyon sağlar, hedefe ulaşma sürecinde aile ve sosyal çevresiyle ilgili sorunları keşfederek gidermesi için
kişiye yol gösterir. Doğru keşifler ve yönlendirmelerle ailelerin çocukları ile eğitim ve çalışma konusunda çatışmalarının önemli ölçüde önüne geçerek sağlıklı bir iletişimde kalmalarını ve ailenin çocuğun eğitimiyle ilgili ihtiyaçları hakkında sağlıklı bilgi edinmesini sağlayarak çocuğun eğitimine destek olacak doğru kaynakları sunabilmesini sağlar.
Z kuşağı eğitim hayatında nasıl motive edilmelidir?
İyi bir motivasyon için öğrenci hedef yolculuğu hakkında doğru bireyler ve uzmanlar tarafından tam bilgilendirilmelidir. Yetenek ve potansiyellerini iyi analiz edebilmeli, kişiye sağlıklı sorularla iyi bir gözlem ile kendini keşfetmesi imkânı sağlanmalıdır. Özellikle Z kuşağı gençleri eğitim hayatında pozitif yönde destek beklemektedir. Çevresi tarafından öğrenciye
negatif yorumlarla ve eleştiriyle yaklaşılması çalışmalarında isteksizliğe ve sınavda yapamayacağım kaygısı nedeniyle başarısız olmasına neden
olmaktadır. Doğru iletişim biçimi ve pozitif yaklaşım Z kuşağının en önemli motivasyon kaynağıdır. Özellikle aile tarafından sağlandığında kişinin cesaretli olmasını ve başarılı olacağına inanmasını desteklemektedir.
Aileler ders çalışma isteksizliği konusunda çocuklarını nasıl desteklemeli?
Özellikle çalışmalarımıza başlarken ailelerin en çok problem yaşadığı konulardan birisi çocukların ders çalışmada isteksiz davranmasıdır. Her
şeyden önce yapılacak yolculuk hakkında bilgisi olmayan öğrenci ders çalışma konusunda mutlaka isteksiz davranır. Ayrıca tam olarak nasıl bir
sistemle nasıl bir programla neye çalışacağını bilmemek gibi öğrenciyi belirsizlikte bırakan durumlar çalışma isteksizliğine neden olur. Müfredat takibi, mantıksal bir çalışma akışı, program kontrolü kişinin verimli çalışmasına yönelik öğrenme stilini keşfetmesi çalışma isteksizliğini ciddi
derecede önler. Ayrıca kişinin ilgi alanları yetenek ve potansiyeline yönelik ulaşabileceği kısa hedefler belirleyebilmesi yine kişinin ne için çabaladığını
fark etmesine ve hedefe ulaşmak için istekli çalışmasını sağlar. Özellikle gelecek hedefini belirlemesi konusunda ailenin çocuğu profesyonel öğrenci koçları ve uzmanlarla birlikte keşfetmesi çok önemlidir. Aile uzun bir süre ders çalışma problemi nedeniyle öğrenci ile çatışmışsa bir süre sonra
öğrenci sosyal hayatı konusunda da aileye bilgi vermiyor ve aileye karşı kendini kapatmaya başlıyor. Ders çalışmada isteksizliğin farklı sebepleri
de olabilir; akran zorbalığı, sözel ve mantıksal beceriler de zayıflık, dikkat ve odaklanma problemleri gibi etkiler varsa durum mutlaka keşfedilmeli
ve gerekli birimlerden destek alınmalıdır. Yine kişinin içinde bulunduğu çevre, aile içindeki uyum ve uyumsuzluklar, anne- baba ilişkisi çocukla
iletişim, eğitimci ile öğrenci ilişkisi, özgüven gelişimi öğrencinin içinde büyüdüğü çevre ders çalışmada istekli olmayı önemli derecede etkilemektedir.
Aynı zamanda Hızlı Okuma Etkili Anlama eğitmeni ve Hafıza Teknikleri uzmanısınız, öğrencilerin yeni sınav sisteminde bu eğitimleri almasının önemi nedir?
Sınav sistemimizde sadece bilgi değil öğrencinin kaygı, stres, zaman yönetimi, yorum yapabilme becerisi, okuduğunu anlayabilme, kendini ifade edebilme, analiz yapabilme becerileri de ölçülmektedir. Tüm bunlar nedeniyle kişinin hızlı bir şekilde okuması ve kısa sürede etkili anlayarak sorulara hızlı ve doğru cevap verebilmesi gerekmektedir. Hızlı okuma bu konuda kişiyi fazlaca geliştiren bir eğitim olup, öğrencinin sözel ve işitsel beceri gelişimini desteklemektedir. Hafıza teknikleri ise öğrencinin doğru tekniklerle öğrendiği bilgiye gerekli olduğunda anımsayabilmesini ve sorulara en kısa zamanda doğru yanıt verebilmesini sağlar. Bu çalışmalar öğrencinin zaman, stres ve kaygı yönetimini destekleyerek kişinin çalışmalarında özgüvenli, motivasyonu yüksek ve başarılı olmasını sağlar. Bu alanlarımla ilgili bireysel ofisimde ve birçok köklü kurumla çalışmalarıma devam ediyorum.
Aileler ve öğrenciler için vermekte olduğunuz eğitim seminerlerinizde özellikle öğrencilerin öğrenme stilini bilmesinin verimli çalışmalarını önemli derecede artırdığından bahsediyorsunuz. Öğrenme stili nedir?
Hepimiz biliyoruz ki her birey farklı algılama ve yorumlama becerilerine sahiptir. Kişinin sahip olduğu algılama biçimi görsel, işitsel veya dokunsal olabilir. Öğrenme stilimiz yani algılama biçimimiz çalışmalarımızda neyi, nasıl anladığımız konusunda bize önemli bir yön gösterir. Örneğin görsel öğrenme stiline sahip öğrenciler daha çok uygulamalı ve sayısal çalışmalara yatkınken, işitsel öğrenciler anlatıcı, dinleyici, sistemle çalışmaya ve okuyarak öğrenmeye yatkındır. Genellikle sözel derslerde ve sözel mantıksal becerilerde daha başarılı olup sayısal beceriler konusunu desteklenmesi gerekebilir. Dokunsal öğrenciler ise; spor ve bedensel aktivitelere kolaylıkla uyum sağlar yetenekleri bu konuda gelişmiştir. Tüm
bu farklılıklar öğrencinin eğitim, sosyal ve aile hayatına da yansımaktadır. Kendi öğrenme stili hakkında tam bilgiye sahip öğrenci ve aile, öğrenci için
nasıl bir program izlenmesi gerektiği, nasıl verimli çalışacağını keşfeder. Ben de danışmanlarımla çalışmalarımda öğrenme stillerini keşfedip bireysel programlarını ve takiplerini buna göre yapmaktayım. Ailelere ilk görüşmede öğrenci için öğrenme stili ve algılama biçimi testi imkanını özellikle ücretsiz sunmaktayız.

Yorumlar

0 yorumlar