Ankara Life Dergisi

LIFE BUSINESS’DA HÜSEYİN ŞEN

Şenler Grup Gayrimenkul A.Ş. kurucusu Hüseyin Şen, şehrin en çok okunan dergisi Ankara Life Dergisi’nde…

Bize kendinizi tanıtabilir misiniz?

Ankara doğumluyum. Orta öğretim yıllarından itibaren başta gıda ve perakende olmak üzere başkentin ticari hayatı içerisinde büyüdüm. Son 12 yılı aşkın zamandır da gayrimenkul ve inşaat sektöründe faaliyet göstermekteyim. Aynı zamanda ASGİAD Ankara Sanayici Girişimci ve İş Adamları Derneği Başkan Yardımcısı olarak görev almaktayım. Evli ve bir çocuk babasıyım.

Bir işte uzmanlarla beraber çalışmak bize ne gibi avantajlar sağlar?

Bu bir avantaj sağlamasının yanı sıra zaten aslında mecburiyettir. Liyakat, her işte başarının altın anahtarıdır. Ben atasözlerimize çok güvenirim, bu durumu da “Yarım hoca dinden eder, yarım doktor candan der.” atasözümüz çok güzel açıklıyor aslında. Özellikle gayrimenkul sektöründe liyakatin önemi daha da belirginleşir. Çünkü bu alanda uzmanlık olmazsa olmaz kuraldır. Bu meslekte başarı demek, liyakat demektir.

İnşaat sektörünün gelişimi hakkında nasıl bir değerlendirmede bulunabilirsiniz?

Herkesin bildiği gibi inşaat ve gayrimenkul sektörü özellikle Türk ekonomisi açısından belirleyici bir sektördür. Sektörün şu an için tüm unsurları ile durduğunu düşünürsek daha önce Amerika Birleşik Devletleri’nde de benzer örneklerini gördüğümüz krizler gibi krizlerle karşı karşıya kalırız. Başta bankacılık ve finans sektörü büyük bir durağanlığa düşecektir. Özellikle inşaat sektörüne üretim yapan sanayiler de finansal anlamda büyük sıkıntılar yaşayacaktır. Daha geniş plandan bakılacak olursa işsizlik ve istihdam noktasında da çok büyük sarsıntılar ortaya çıkacak ve bu durum zaman içinde diğer sektörlere de yansıyacaktır.

Kentsel dönüşüm nedir?

Kentsel dönüşüm denildiğinde insanların aklına genelde iki şey gelir: Deprem ve eski bir yapının yıkılıp, çok katlı olarak tekrar yapılması. Ama aslında kentsel dönüşüm; sosyal hayatın hemen her alanına nüfuz edecek önemde bir olgu. Çünkü, kentsel dönüşüm demek, başta istihdam demek, finans, gayrimenkul sektörü, inşaat sektörü, ticaret, kültür gibi hemen her sektörü direkt ilgilendiren, lokomotif bir sektör. Bir diğer söylemle, kentsel dönüşüm demek, insan hayatının en önemli risk ve kaygısı olan deprem olgusuna karşı hazırlık demek. Muhtemel bir depremde yıkılıp can kaybına sebep olacak yapıların yok olup, yerine güvenli yeni yapıların oluşabilmesi demek. Dolayısıyla aslında kentsel dönüşümün temelinde insan vardır. Bu nedenle, insanların sosyal ve kültürel anlamda daha iyi koşullarda yaşamasına imkân vermek adına girilen değişimler olmalıdır.

Yorumlar

0 yorumlar