Ankara Life Dergisi

MEME KANSERİ TEDAVİSİNDE “KORUYUCU CERRAHİ” DÖNEMİ

Kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanseri, tüm kadın kanser teşhislerinin %31’ini oluşturuyor. Meme kanserine yakalanma yaşının giderek düştüğü günümüzde gelişen tedavi ve cerrahi yöntemleri ise özellikle erken tanı durumunda hayat kurtarıyor. Yalnızca kanserli dokunun çıkarılması ile yapılan meme koruyucu cerrahi sayesinde hastalar vücut bütünlüğü bozulmadığı için hem fiziksel hem de psikolojik olarak daha rahat bir iyileşme süreci geçirebiliyor. Medicana International Ankara Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Özerhan, meme kanserinde erken tanının önemi ve cerrahi tedavi yöntemleri ile ilgili bilgi verdi.

Röportaj: Hatice Şeyma Basut

Meme kanserinde erken teşhis neden önemlidir?  Kadınlar için düzenli mamografi taramaları ve kendi kendine meme muayenesi gibi rutin önlemler hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Erken teşhis, yaşamı tehdit eden meme kanserinin gelişmesini önlemenin birincil yolu olmaya devam etmektedir. Daha küçük olan ve ele gelmeden tespit edilen meme kanserleri daha kolay tedavi edilebilmektedir. Bununla birlikte bu hastalarda sağ kalım oranı daha yüksek olmaktadır. Meme kanseri, kadınlarda teşhis edilen en yaygın kanser türüdür ve tüm kadın kanser teşhislerinin %31’ini oluşturur. Meme kanseri, akciğer kanserinden sonra kadınlarda kansere bağlı ölümlerin ikinci önde gelen nedenidir ve kansere bağlı ölümlerin %15’ini oluşturur. Yeni meme kanseri vakalarının görülme sıklığı artmasına rağmen, meme kanserinden ölüm oranı %24 oranında azalmıştır. Bunun nedeni; kendi kendine meme muayenesinin, tarama mamografisinin, meme ultrasonografisinin ve yardımcı kemoterapi kullanımının artması ile menopoz sonrası hormon yerine koyma (tamamlama) tedavisinin kullanımının azalmasıyla ilintili olabilmektedir.

Meme kanserinin risk faktörleri ve belirtileri nelerdir?

Meme kanseri için genetik, çevresel ve yaşam tarzı faktörleri dahil olmak üzere birçok risk faktörü tanımlanmıştır. Bazıları değiştirilebilir, bazıları ise değiştirilemez. Meme kanseri türünde genetik yatkınlık da çok önemli bir etkendir. Özellikle annesi, teyzesi ve kız kardeşi meme kanserine yakalanmış olan kadınlar risk grubunda olduklarını bilmelidir. Memede sert kitle, memenin tamamının büyümesi, meme cildinde ödem ve portakal kabuğu görünümü, memede ağrı, kızarıklık, meme başının içeri çekilmesi, meme cildinde gamze çöküntü olması, koltuk altında sertlik ele gelmesi, meme başından kanlı akıntı gelmesi de belirtileri arasında yer almaktadır.

Günümüzde meme kanseri tedavisindeki yenilikler nelerdir? Özellikle cerrahi olarak hangi tedaviler uygulanmaktadır?

Günümüzde meme kanseri vakaları artmakla birlikte tedavi yöntemlerindeki önemli gelişmeler de yaşam oranlarını artırmaktadır. Her meme kanserinde memenin tamamının alınması gerekmemektedir. Tümörün bulunduğu bölgeye, yerleşim şekline ve türüne göre meme koruyucu cerrahiler ön plana çıkmaktadır. Bu tedavide memenin tümü değil sadece tümörlü alan alınmaktadır. Kanserin meme dışında başka organlara sıçrama yapmadığı ve yayılmadığı durumlarda onkoplastik meme koruyucu cerrahi yöntemi planlanabilmektedir. Tümörün büyük olması veya koltuk altı lenf nodlarında da bulunması durumunda ise önce kemoterapi ile tümör küçültülebilmekte, ardından meme koruyucu cerrahi seçeneği uygulanabilmektedir. Tüm meme alınsa (mastektomi) bile düzeltici rekonstrüktif cerrahi ile hastaya yeni bir meme yapılması mümkündür. Ayrıca meme cildi korunarak meme dokusunun boşaltılıp onun yerine silikon implant konması ile meme hacmi sağlanabilmektedir. Bu tedaviler meme cerrahisi, tıbbi onkoloji ve radyasyon onkolojisi bölümleri ile birlikte multidisipliner yaklaşım ile gerçekleştirilmektedir.

Tedavi sürecinde hastaların psikolojik olarak desteklenmesi için neler önerirsiniz?

Kanser tanısı konulan hastalara; sosyal yaşamdan kopmamaları, motivasyonlarını yüksek tutmaları ve tedavi sürecinde yaşanabilecek sıkıntıları en aza indirecek önlemler almaları açısından bilgilendirilmelidir. Ayrıca, doğurganlık yaşında olup çocuk isteyen kadınlar için kemoterapi öncesi yumurta toplatılıp saklanması seçeneği de moral desteği açısından önerilmektedir.

Yorumlar

0 yorumlar