Ankara Life Dergisi

Mustafa Doruk Güzelgün

Gayrimenkul hukuku, kapsamı ve konusu dolayısıyla tarafları hem ekonomik hem de hayat kalitesi açısından çok etkileyen alanlarda gereklidir!

Şehrin en çok okunan yayını Ankara Life Dergisi’nin Mayıs sayısı konuğu Av. Mustafa Doruk Güzelgün. Son dönemlerde hayatımızda en çok gündeme gelen konulardan biri olan gayrimenkul davaları hakkında sohbetimiz röportajın detaylarında..

Sizi tanıyarak başlayalım röportajımıza. Av. Mustafa Doruk Güzelgün kimdir, alanınızı seçmeye nasıl karar verdiniz?

26 yaşındayım ve Ankara doğumluyum. Profesyonel olarak satranç oynadım ve düzenli bir spor hayatım var. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden onur öğrencisi olarak mezun oldum. Erasmus programıyla Hollanda’nın en önemli üniversitelerinden olan Erasmus Universiteit Rotterdam’da bir dönem hukuk eğitimi aldım.  Yasal stajımı tamamladıktan sonra kendi ofisimi kurdum ve şu anda Güzelgün Hukuk & Danışmanlık adı altında mesleğimi icra ediyorum. 

Alanımı seçmeye nispeten çok erken yaşlarda karar verdim. Annem Gürsel Şerife Güzelgün emlak sektöründe başarılı bir iş kadını olmasının yanında uzun yıllar Adalet Bakanlığı bünyesinde önemli görevler almış, bilinen ve saygın biridir. Hem onun etkisi hem de onun vesilesiyle tanıdığım hukukçuların bende bıraktığı etki beni avukatlığa yönlendirdi diyebilirim. Çocuk yaşlardan beridir girişkenliğim, konuşma yeteneğimin olması, hazır cevap olmam ve özgüvenim dolayısıyla çevremden ”senden iyi avukat olur” şakalarını hep duydum. Bu şakaların hakkını vermek için elimden geleni yapıyorum.

Hukuki olarak ağırlıklı çalıştığınız konular nelerdir? Uzmanlık alanınızda hizmet sunmak sizce neden önemli?

Ağırlıklı olarak gayrimenkul hukuku, ceza hukuku ve icra hukuku alanlarında çalışsam da özellikle özel hukuktaki birçok alanın birbiriyle iç içe geçmiş olması dolayısıyla özel hukukun birçok alanında çalıştığımı söylemek yanlış olmaz.

Hayatta karşılaşılan her şey hukukun alanıdır. Dolayısıyla hukukun her alanının kendi özelinde derya deniz olmasının da ötesinde, hukuk bir bütün olarak hayatı kapsadığı için fazlasıyla geniş bir alandır. Her somut olay da aynı alan içerisinde fazlasıyla değişkenlik gösterir. Bu değişkenliğin getirdiği zorlukları minimuma indirmek ve müvekkillere daha sağlıklı hizmet verebilmek adına bir ya da birkaç alan seçerek onlar üzerinde yoğunlaşmak, her alana dağılmak ve hizmet kalitesini kaçınılmaz olarak düşürmekten daha iyidir diye düşünüyorum.

Özellikle Gayrimenkul Hukuku alanında benim en büyük şansım annem Gürsel Şerife Güzelgün’ün Adalet Bakanlığı yıllarından gelen hukuki bilgi ve tecrübesiyle, emekli olduktan sonra başladığı ve  sektörde 16. yılına girdiği gayrimenkul danışmanlığı bilgi ve tecrübesini harmanlayarak bana destek olması. Böylesine bir bilgi ve tecrübe birikiminden faydalanıyor olmak benim bu alanda işimi daha da kolaylaştırıyor diyebilirim.

Gayrimenkul hukuku hakkında bilgi alabilir miyiz?  Neleri kapsar, hangi davalarla ilgilenir?

Aslında bu soruya sağlıklı ve tam bir cevap verebilmek için uzun uzun anlatmak, örneklerle açıklamak gerekir ancak kısaca özetlemek gerekirse;

Gayrimenkul Hukuku; arazi, arsa, ev, apartman vb. taşınmaz mallarla ilgili mevzuatları kapsar. Bu kapsamda tapu davası, istihkak davaları, kira davaları, kamulaştırma davaları, izale-i şuyu davaları vb. davalar gayrimenkul davaları arasında yer almaktadır.

Gayrimenkul Hukuku alanında; tapu işlemleri, gayrimenkullerin kiralama sözleşmelerinin düzenlenmesi, kiracı- ev sahibi ilişkileri, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, alım-satım sözleşmelerinin hazırlanması, eser sözleşmesi, ayni ve şahsi hak tesisi sözleşmeleri, imar projelerinin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi, gayrimenkul finansman incelemesi, yabancıların mülk edinmesi, ipotek sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi vb. konularda hizmet verilir.

Size ulaşan konuların temelinde hangi sorunlar var. Bir avukat olarak sektörde gördüğünüz sorunlar nelerdir?

Hukuk, hayatın tamamını kapsar demiştik; bu bağlamda hayattaki sorunların temelinde ne kadar şey varsa benden avukatlık hizmeti bekleyen müvekkillerimin sorunlarının temelinde de aynı çeşitlilikte sorun ve sebepler var. Benim şahsi fikrim, sebep-sonuç ilişkisinden bağımsız olarak en temel problem “ekonomi”. Ekonomik problem müvekkillerin kendi aralarındaki ilişkileri etkilediği gibi avukatların iş tutuş biçimini de derinden etkiliyor. Son zamanlarda hepimizi etkileyen ekonomik sıkıntılar; ekonominin öngörülemezliği, dengesizliği ve hayatın her alanına doğrudan sirayet etmesi herkesi etkilediği gibi sektörü de doğrudan etkiliyor.

Gayrimenkul hukuku özelinde ise bu sıralar daha çok kiracılar ve mal sahipleri arasındaki sorunlar gündemde. Bunun sebebi de ekonomik. Neye göre ve ne şekilde belirlendiği belli olmayan fiyat politikaları nedeniyle emlak sektöründe mülk sahiplerinin mülkleri değerleniyor, öte yandan kanuni düzenlemeler sayesinde kira artışları belirlenirken mal sahiplerinin keyfiliği engelleniyor. Dolayısıyla mülk fiyatları, kira artışlarından çok daha hızlı yükseliyor. Bu da özellikle eski kiracılarla mülk sahipleri arasında çatışmaya yol açıyor. Genellikle bu çatışmada iki taraf da kendince haklı sebeplere sahip. İki tarafında haklı sebeplerinin temeli ise yine ekonomik. Bunun yanında kulaktan dolma yanlış bilgiler ve bunlara güvenerek atılan adımlar da özellikle gayrimenkul hukukunda çok ciddi ve geri dönülmesi güç problemlere yol açıyor.

Davalılar hangi durumlarda bir gayrimenkul avukatına başvurmalıdır?

Gayrimenkul hukuku, kapsamı ve konusu dolayısıyla tarafları hem ekonomik hem de hayat kalitesi açısından çok etkileyen alanlarda gereklidir. Söz konusu mülklerin ciddi ekonomik değerde olması, çoğu zaman taraflardan en az birinin yaşadığı ya da çalıştığı yere ilişkin olması ve çok fazla şekil şartına ve inceliğe sahip olması nedeniyle sorun ne kadar küçük görünürse görünsün her türlü uyuşmazlıkta bu alanda uzman bir avukata başvurmak çok elzem.

Ufacık usuli bir hata, kulaktan dolma yanlış bir bilgi ya da zamanında aksiyon almamanın sonuçları tamamen haklı olmanıza rağmen sizi çok büyük ekonomik kayıplara uğratabileceği gibi yaşam kalitenizi de çok düşürebilir. Tabii ki kanunu okuyarak temel haklarınızı öğrenebilirsiniz ancak bunun uygulamaya geçirilmesi ve sağlıklı sonuç doğurabilmesi için gayrimenkul hukukuna hakim bir avukata danışmak en doğru, en ucuz ve en kolay yol.

Yorumlar

0 yorumlar