Ankara Life Dergisi

Ömer Sabri Yolaş ile Gayrimenkul Dünyası

Ankara’nın en çok okunan dergisi Ankara Life olarak gayrimenkul sektörünün önde gelen isimlerinden Ömer Sabri Yolaş ile konut zamlarını ve kira enflansyonunu konuştuk. Keyifli okumalar.

Emlakçılar ne durumda şuan ev satıp kiralayabiliyor mu?

Yüksek ev ve kira fiyatlarından dolayı emlakçıların iş yapamaz hale geldi. Önceki senelerde emlakçılar olarak ayda ortalama 12-13 daire kiraya verebiliyorduk şu anda bazı emlakçı arkadaşlarımız bir tane bile veremiyor. En çok veren de 2 veya 3 tane ancak verebiliyor. Durum böyle olunca hem emlakçılar hem de vatandaş mağdur oluyor. Bu durumda emlakçılar satış ve kiralık vermediğinden çok zor durumda. Fahiş fiyat artışından dolayı ev satan var ama alıcı yok. Emlak sektörünün canlanması için devletin fahiş orada fiyat artıranlara müdahale etmesi lazım yoksa fiyatlara böyle devam ederse kimse ne kiralık ev bulabilir ne de vatandaş daire alabilir. Fiyat artışlarını dolar ve altına bağlayanlar ne dolar ne de altın yüzde 300 artmadı ki! Bunun sebebi fabrikalardan mı stokçulardan mı? Devletin bir an önce müdahale etmesi gerekmektedir.

Yasal kira zam oranı nedir?

Borçlar Kanunu’na göre; kira artışında son 12 aylık Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) baz alınıyordu. Bu yılın başında yapılan düzenlemeyle artık kira artışları, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyatları Endeksi’ne (TÜFE) göre yapılıyor. Kiracı ile mal sahibi eğer anlaşırlarsa sözleşmede bunun altında bir oran kararlaştırabilirler. Ancak kesinlikle bu oranında üzerinde artış yapılamaz.

Kiracının ev sahibine karşı hakları nelerdir?

Kiraya veren ile kiralayan arasında akdedilmiş olan kira sözleşmelerine, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmaktadır.

Buna göre;

1- Öncelikle ev sahibi, geçerli bir kira sözleşmesine istinaden taşınmazda oturan kiracıyı, kanunda yazılı sebepler olmadıkça evden çıkaramaz.

Yani ev sahibi, istediği an kiracıyı evden çıkaramaz. Kiralayan, yalnızca haklı gerekçeleri varsa, kiracıya ihtarname göndererek ve makul bir süre vererek, kiracının evi tahliye etmesini isteyebilir. Bu gerekçeler kanunda sınırlı sayıda sayılmıştır.

– Kiraya veren 10 yıl geçmedikçe, sebepsiz olarak kira sözleşmesini feshedemez ve kiralayanın taşınmazdan tahliyesini isteyemez. 10 yıllık sürenin sonunda ise kiraya veren, sözleşmenin bitiminden 3 ay önce yazılı olarak bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeyi sona erdirebilir.

– Kiraya veren, taşınmazı, kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, kira sözleşmesini, sözleşmenin bitiminden itibaren bir ay içinde açacağı ‘tahliye davası’ ile sona erdirebilir.

Bu halde kiraya veren kiralananı, üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamaz.

– Taşınmazın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekiyorsa ve bu işler sırasında taşınmazın kullanılması imkansız ise, kiraya veren, kira sözleşmesini, sözleşmenin bitiminden itibaren bir ay içinde açacağı ‘tahliye davası’ ile sona erdirebilir.

– Kiralananın satılması durumunda, taşınmazı satın alan yeni malikin, kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, taşınmazı satın aldığı tarihten başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı ‘tahliye davası’ sona erdirebilir.

Bununla birlikte yeni malik isterse, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kira sözleşmesini sona erdirebilir.

Yani, taşınmazın yeni sahibi bu seçeneklerden hangisi daha lehine ise onu kullanma hakkına sahiptir.

Yorumlar

0 yorumlar