Ankara Life Dergisi

ÖNCE EĞİTİM !

Ankara’nın en sevilen dergisi Ankara Life, toplumumuzun mihenk taşları olan çocukların eğitim sürecine ilişkin Tema Koleji kurucusu Dr. Malik Erdoğan ile konuştu.

Eğitim öğretim sürecini iyileştiren, öğrencileri okula gelmeye motive eden unsurlar nelerdir?

            Aslına bakarsanız biz Tema Koleileri’ni kurarken tam da bu soruyu kendimize sorarak yolculuğumuza başlamıştık. Bu sebeple bu sorunuz beni oldukça memnun etti. Bir öğrencinin okulda ve eğitim hayatında mutluluğunun iki temel sebebi vardır: Öğrencinin özgür olması ve özgüvenli olmasıdır. Özgür öğrenci: üzerinde baskı olmayan, kendi ayakları üzerinde durabilen, bağımsız ve doğru kararlar alabilme yetisine sahip öğrencidir. Özgür öğrenci kendi aldığı kararların olumsuz neticesinden yeniden ayağa kalkabilmeyi bilir ve ayağa kalktığında ise muhteşem bir özgüven ile yoluna devam eder.  Öğrencinin özgürlüğünü kısıtlayan etkenler ise başta mevcut eğitim-sınav sistemi, bir diğeri ise   ebeveyn tutumlarıdır. Pek tabiidir ki mevcut eğitim-sınav sistemi girdabında velilerimiz çocukları için kaygılandıklarından dolayı bu baskıyı istemsizce oluşturmaktadırlar

            Tema Koleji ailesi olarak en önemli gayemiz, kurumlarımızda eğitim hayatına devam eden öğrencilerimizin özgür ve özgüvenli olmaları ve haliyle mutlu, motivasyonu yüksek bireyler haline gelmeleridir. Öğrencilerimizin her birini biricik bireyler olarak görürüz. Amacını aşan, öğrenciye değer katmayan ödev ve sorumluluklar yüklemeyiz. Bununla birlikte öğrencilerimiz öğrendikleri bilgileri gerçek hayata aktarabilirler. Bu durum sonucunda ise Tema Kolejleri olarak öğrencileri okula mutlu gelen ve girdikleri her sınavı derecelerle bitiren, uluslararası sınavlarda dünya birincileri çıkartan büyük bir eğitim kurumu haline gelmiş bulunmaktayız.  

Öğretmen-öğrenci ilişkilerinin, çocukların derslerle ilişkileri üzerindeki gücü nedir?

            İlk sorunuzda özellikle üzerinde durduğumuz bir sistemimiz olduğundan bahsettim. Tema Kolejinde öğretmen sistemin bileşeni değil ana unsurudur, omurgasıdır. Bir öğretmenin akademik yeterliliği kadar mesleğine olan sevgi ve saygısı da ne kadar yüksekse öğrenciye yansıması da o kadar etkili olur.

Türkiye’nin eğitim sistemini nasıl değerlendiriyorsunuz?

            Ülkemizde eğitim sistemlerimiz bugüne kadar birçok değişiklik yaşadı. Her değişiklikte oldukça özverili çalışmalar yapılmış olmasına karşın, sistem aslında hep öğrenci seçme sistemine dönüşerek eğitim sistemi tanımından ayrıldı. Kaldı ki o kadar çok sistem değişikliği yaşandı ki, daha bir eğitim programının neticesini göremeden iki-üç sistem geride bırakılmış oldu. Bu da doğru ölçme değerlendirme verilerini alamamak manası taşıyor. Herhangi bir sistem doğru geri beslemelerle harmanlanmazsa, siz o sistemin doğruluğunu da yanlışlığını da tartışamaz hale gelirsiniz. Yani ülkemiz eğitim politikalarının bir an önce öğrencinin mutluluğunu merkeze alan, istikrarlı hale dönüştürülmesi bizlerce elzemdir.

Sizce, pandemi ve uzaktan eğitim süreci çocukların okulla ilişkilerine nasıl yansıdı?

            Bu durum gerçekten artık tüm dünya olarak geride bırakmak istediğimiz bir süreç. Bir an önce salgının son bulması artık en büyük temennimiz. Pandeminin başlamasıyla birlikte ülke olarak hem özelde hem devlette kısa sürede çözümler bulunmaya çalışıldı. Fazlası yapılabilir miydi tabi bunlar tartışılabilir. Tema Kolejleri olarak ölçme değerlendirme birimlerimizin geri bildirimleri ve sundukları veriler doğrultusunda akademik olarak çok iyi bir online eğitim süreci geçirdiğimizi görüyoruz. Öğrencilerimizin akademik açıdan eksikliklerinin olmamasına dikkat ederken ekran başında geçirecekleri süreye ve bu sürenin en etkin şekilde kullanılmasına da çok önem verdik. Öğrencilerimizin online eğitim sonrası okullarımıza ne büyük özlemle ve şevkle geldiklerini görmek de bizleri gururlandırdığı gibi doğru istikamette olduğumuzu da bizlere tekrar göstermiş oldu.

Okulunuzun eğitim öğretim vizyonunu açıklayabilir misiniz?

            Atatürk ilke ve inkılâplarına sahip çıkan, çağdaş Türkiye’nin geleceğinde etkin rol oynayan, sürekli öğrenen, düşünen, üreten, eleştirel düşünebilen, problem çözme becerisi gelişmiş, kendini etkili şekilde ifade edebilen, birden fazla dili etkin kullanan, analitik düşünme becerileri gelişmiş, toplumsal ve evrensel konulara duyarlı, kendisiyle barışık, mutlu, öğrenmeyi, özgüven ve cesaret ile bütünleştirmiş bireyleri bu topluma kazandırmak misyonu ile bu doğrultuda öğrencilerini; mutlu, erdemli birey ve toplum olma yolunda geliştiren, özgün ve seçkin bir eğitim kurumu olmak gayesi, bizlerin eğitim öğretime bakış açımızı çok doğru tanımlamış olacaktır.

Yorumlar

0 yorumlar