Ankara Life Dergisi

Ortak Yaratım Nedir?

Ortak yaratım kavramını biraz açıklayayım. Doğduğumuz andan itibaren bir yaratım içindeyiz. Bebeklik dönemini bitirip, özellikle yetişkinlik dönemine geçtikten sonra kararlarımız hayatımızı doğrudan etkilemekte. Bu kararlar sadece kendi hayatımızı değil, beraber olduğumuz arkadaşları, akrabaları ve çevremizdeki birçok kişiyi etkiliyor. Tesadüf dediğimiz olaylar bir ortak yaratım sonucu ortaya çıkıyor. Benzer enerji frekansını yayan kişi ve kişiler bu enerjiyi paylaşıyor. Bu durumu modern matematikte öğretilen kesişen kümeler ve elemanlara benzetebiliriz. Kesişen kümelerin içindeki elemanlara ortak elemanlar deniyor. Yaşadığımız olaylar da bunun gibi. Kişilerin, ailelerin, ülkelerin, toplumların ortak deneyimleri var. Kısacası herkes bir ortak yaratımın içindedir.
Kesişen Kümeler
Burada A ve B’yi kişi olarak, dairenin içindeki rakam ve harfleri de deneyim olarak düşünün. A kişisi 0, 5 ve 3 deneyimini ve B kişisi a ve b olaylarını bağımsız yaşarken 1, 6 ve c deneyimlerini ortak yaşıyorlar.
Ailenizde, mahallenizde, ülkemizde, dünyamızda yaşadığımız birçok deneyim olabilir. Ortak yaratım olmayan bir yer yok. İnsanlarla beraber olduğunuz sürece ve hayatta olduğunuz sürece ortak yaratımın bir parçası olacaksınız. Benzer ilgi alanları olan kişiler bir araya geliyor. Benzer siyasi düşüncede olanlar, benzer hobi alanları olanlar grupları oluşturuyor ve ortak olayları yaratıyorlar. Siz ne istediğinizi bildiğinizde, o yönden fikirler ve bilgiler gelmekte. İstediğiniz şeyleri biraz daha daralttığınızda gelen fikirler ve bilgiler sizi istediğiniz yöne yönlendirmekte. Burada “Ben ne istiyo-rum?” sorusu çok önemli. Herhangi bir konuda kendinize sormanız gereken en önemli ve gerekli soru bu; “Ben ne istiyorum?” Her şey bu noktada başlıyor. Evrende buna; ‘Ortak yaratım’ deniyor. Siz isteğinizi ortaya koyuyorsunuz ve ardından isteğinize doğru giden yolda benzer şeyleri isteyen veya o yolu bilen kişileri, olayları kendinize çekmeye başlıyorsunuz. Buna randevulaşma da diyebiliriz.

Yorumlar

0 yorumlar