Ankara Life Dergisi

SAĞLIKTA “HANIMELİ ECZANESİ”

“Eczacılık” mesleğini tanımlayabilir misiniz? Bu bölümü bitiren öğrencilerin genel yetkinlikleri nelerdir, neler yapabilirler?

Eczacı, sağlık hizmetleri grubundan bir meslek adamı, aynı zamanda bir ticaret adamıdır. Serbest eczacı olarak ilaç alıp satmak bir ticaret işidir. Ancak halka ve sağlık memurlarına ilaçların kaliteleri, nitelikleri hakkında bilgi verme ve tavsiyelerde bulunma işleri dolayısıyla eczacılık bir sağlık mesleğidir. Eczacılar reçetelerde doktorlarca istenen hazır ilaçları müşteriye satar, hazırlanması gerekli ilaçları hazırlar, reçetesiz satılan ilaçlar konusunda müşterileri uyarır. Eczacılar çalışmalarını laboratuvar, eczane gibi ilaç kokularının yaygın olduğu kapalı yerlerde yürütme durumundadırlar. Bu nedenle eczacı olmak isteyen bir kimsenin bu çalışma ortamını dikkate almasında fayda vardır. İlaveten, bir eczacının ekonomi ve alım satım işlerine de ilgi duyması, çalışmalarında çok dikkatli ve titiz davranması, sorumluluk bilinci ile hareket etmesi de gerekmektedir.

Eczacıların çalışma alanları nelerdir?

Eczacıların çoğu kendilerine veya başkalarına ait eczanelerde, bir kısmı ise hastanelerin eczanelerinde sorumlu eczacı olarak çalışmaktadır. Bazı eczacılar ise laboratuvarlarda, ilaç endüstrisinde araştırmacı veya ilaç tanıtıcısı olarak çalışmaktadır. Küçük bir kısmı ise eğitim ile uğraşırlar.

Yorumlar

0 yorumlar