Ankara Life Dergisi

Şirketlerin Avukat ile Çalışma Zorunluluğu

Avukatlık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereğince esas sermayesi 250 bin TL veya daha fazla olan şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan kooperatifler avukat bulundurmak zorundadır. Bu zorunluluğa uymayan şirketlere, sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için iki aylık brüt asgari ücret tutarında ceza verilir.
Avukat bulundurma yükümlülüğüne uymamanın cezası 2023 yılı için 26.829 olup; bu tutar her yıl artırılmaktadır. Bu para cezası, yükümlülüğün yerine getirilmediği her ay için ayrı ayrı uygulanmaktadır.
Şirketlerin; acil hukuki bilgilendirmelere, icra işlemlerinin ve davalarının yürütülmesine, sözleşmelerinin incelenmesine ve pek çok konuda hukuki yardıma ihtiyacı bulunmaktadır. Her bir hukuki işlem için hizmet ücreti ödemesi yerine sözleşmeli olarak sabit bir ücret ile hizmet almaları şirketler için çok daha ekonomiktir. Bir şirketin sözleşmeli avukatla çalışmasının en önemli faydası, önleyici hukuk hizmetinin, telafi edici hukuk hizmetinden daha ucuz ve tam koruyucu olmasıdır. Örneğin; bir sözleşme imzalanırken veya hukuki ihtilaf öncesinde bir avukattan destek alınmaması sonucunda ortaya çıkan olası zarar miktarı, destek alındığında ödenecek ücretten çok daha fazladır. Diğer taraftan avukatlık hizmeti ile haklar tam korunmakta; zarar doğmadan önlemektedir. Zarar doğması halinde ise dava aşamasında davanın lehe sonuçlanması için avukatlık hizmeti kilit role sahiptir. Yani avukat ile çalışmak önleyici hukuk yanında kazandırıcı hukuka da faydalı olmaktadır.
Şirketlerin bir avukat ile sözleşmeli olarak çalışması; kanuni zorunluluğun yanında hak ve menfaatlerini tam koruması, zaman ve maddi açıdan telafisi mümkün olmayan zararların önlenmesi için çok önemlidir. Bu nedenle avukat bulundurma zorunluluğu olmayan şirketler de hak kayıpları, telafisi güç zararları önlemek; para ve zamandan tasarruf etmek için bir avukat çalışmalıdır.

Yorumlar

0 yorumlar