Ankara Life Dergisi

Türkiye’deki Boşanma Davalarında En Çok Sorulan Soru: Anlaşmalı Mıyız, Çekişmeli Mi?

Şehrin en sevilen dergisi Ankara Life, son günlerde artan boşanma durumlarının nedenlerini, süreçlerini ve boşanma sonrası hukuki sonuçları başarılı avukat Av. Bahar Çınar ile görüştü.

Günümüzde eşler hangi sebepler ile boşanmaktadır?

Türk Hukuk sisteminde boşanmaya ilişkin mevcut hukuki süreç, Avrupa ülkelerindeki mevcut sistemden farklı değildir. Öncelikle, hukuk sistemimizde boşanmanın ancak Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen sebeplerin varlığı halinde, hâkimin bu yönde karar vermesiyle mümkün olmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nda boşanma nedenleri özel ve genel olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Bu ayrımın temelinde boşanma nedeninin açık, somut ve kesin bir şekilde Türk Medeni Kanunu’nda belirtilip belirtilmemesi yatmaktadır. Genel boşanma nedenleri kanunda düzenlenmiş fakat tam olarak nelerin bu sınıfa girip girmediğinin takdiri hâkime bırakılmıştır. Türkiye boşanma davası açanların %90′nı genel boşanma nedenine dayanarak boşanma davası açmaktadır. Genel boşanma nedeni ise Türk Medeni Kanunu’nda evlilik birliğinin temelinden sarsılması olarak açıklanmıştır. Özel boşanma sebepleri ise, zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığıdır. Bunlar da Türk Medeni Kanunu’nda açık ve kesin bir şekilde düzenlenmiştir.

Peki, anlaşmalı boşanma nedir?

Anlaşmalı boşanma; her iki tarafın da hem boşanma hem de velayet, mal rejimi, tazminat ve nafaka gibi unsurları konusunda fikir birliği sağladıkları boşanma türüdür. Anlaşmalı boşanmada önemli olan taraflar arasında fikir birliğinin sağlanmasıdır.

Anlaşmalı boşanma kurumu Türk Medeni Kanunu’na göre; Evlilik birliğinin en az bir yıl sürmesi koşuluyla, eşlerin birlikte mahkemeye başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması gerekir. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü şekilde değişiklik yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Ortada anlaşmalı bir durum olduğu için taraflar arası çekişme yaşanmayacaktır ve dava daha kısa sürede sonuçlanacaktır.

Boşanma süreci nasıl ilerlemektedir, boşanma davaları avukatla yürütülmek zorunda mıdır?

Yasal olarak bir avukata danışmak ya da avukat vasıtası ile davayı yürütme zorunluluğu yoktur. Fakat bu süreçte avukata gerek olmadığını da söyleyemeyiz. Öncelikle, tarafların haklarının korunması ve özellikle delillerin oluşturulması, dava sürecinin düzenli takibi ve dava sonucu mahkeme hükmü doğrultusunda yapılması gereken çeşitli hukuki işlemlerin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi açısından bir avukata danışmak ve bu süreci bir avukatla yürütmek oldukça önemlidir. Aksi takdirde kendi başınıza açmış olduğunuz boşanma davanız bir kördüğüme dönüşebilir, bu durumla da sık sık karşılaşıyoruz. Avukata danışıldıktan sonrasındaki süreçte ise, boşanma davası eşlerden birinin yerleşim yeri veya dava açılmadan önce son altı aydan beri birlikte ikamet ettikleri yer mahkemesinde açılabilir. Öncelikle bir dilekçeyle boşanma istemini, gerekçelerini ve kusurun ne olduğunu açıkça ifade etmek gerekiyor. Boşanma davasında, dava dilekçesinde boşanma istemi, nedeni ve gerekçesinin yanı sıra tazminat, nafaka eğer çocuk var ise velayet taleplerinin de belirtilmesi önemlidir. Çünkü mahkeme bu talepler doğrultusunda gerekli araştırmaları yapıp bunun neticesinde gerekli belge ve bilgileri toplayacaktır. Hüküm de buna göre kurulacaktır. Yapılan yargılama neticesinde mahkeme, tarafların ileri sürmüş olduğu deliller değerlendirip boşanmaya hükmeder ve bu hükmün kesinleşmesi sonucunda boşanma gerçekleşir.

Türkiye’de boşanma davaları ortalama ne kadar süre de çözümleniyor?

Anlaşmalı boşanmalarda çekişmeli boşanma davalarına göre süre oldukça kısadır. Anlaşmalı boşanma olduğu için eğer hakim ikna olmuş ise tek celsede boşanmaya karar verilir. İlk duruşma günü ve sonraki işlemler (temyizden feragat dilekçesi, kararın kesinleşmesi, nüfus idaresine mahkemenin kararının yazılması gibi. prosedür) ile bu süre 2-3 ayı bulabilmektedir. Anlaşmalı olmayan (çekişmeli) boşanmalarda, kesin bir süre vermek çok da mümkün değildir. Gerek mahkeme süreci gerekse de hüküm sonrası (temyiz) süreci ile birlikte değerlendirildiğinde boşanmanın sonuçlandırılması 1-3 yılı bulabilmekte.

Yorumlar

0 yorumlar