Ankara Life Dergisi

Uluslararası Koru Gebelik Doğum Lohusalık Kongresi

Her yıl kadın sağlığına yönelik kongre düzenleyen Koru Hastanesi; Doğasında Doğum Derneği, Anadolu Ebeler Derneği ile birlikte 27-30 Nisan tarihleri arasında Koru Otel’de “Uluslararası Koru Gebelik Doğum Lohusalık Kongresi’ni düzenliyor. Kongre Başkanları Aydan Biri ve Deniz Sayıner ile Anadolu Ebeler Derneği Başkanı Nesibe Uzel, doğumdan lohusalığa kadar kadına yol gösteren kongrenin hazırlıklarını elbirliği ile sürdürüyorlar. Koru hastanesi kadın hastalıkları ve doğum bölümü hekimlerinden ve doğasında doğum derneği Başkanı Prof. Dr. Aydan Biri, bu yıl 6.sı düzenlenen kongrenin içeriği, amaç ve beklentileri ile ilgili Ankara Life Dergisi’ne konuştu.
Her yıl zenginleşen bilimsel ve sosyal programlı kongreler düzenliyorsunuz. 27-30 Nisan tarihleri arasında Koru Otel’de gerçekleştireceğiniz “Uluslararası Koru Gebelik Doğum Lohusalık” kongre içeriği ve amacı ile ilgili neler söylemek istersiniz?
Kongremizin temel amacı öncelikle gebelik, doğum, lohusalık konusunda yeni doğan sağlığını kapsayacak şekilde toplum bilincini geliştirmek. Elbette tıp disiplinleri ve sosyal alanda mevcut yaklaşımlarımızı daha doğru değerlendirebilmek, yaşanan sorunlara etkili çözümler üretebilmek de çok önemli. Bu bağlamda da daha katılımcı ve multidisipliner yorumları odak alan, bilimsel çalışmaları paylaşmak ve ortak akıl üretmek de ana hedefimiz.
Her gerçekleştirdiğiniz kongre hedef ve çözüm odaklı, bu seferki kongrenin amacından bahseder misiniz?
Önemli bilgilerin, araştırma sonuçlarının, deneyimlerin paylaşıldığı bilimsel oturumlarda; Türkiye’de ve dünyada doğumu, anne ve bebek odağında yeniden modern doğum hekimliği ve ebelik hizmetleri açısından ele alınacak. Sezaryen oranlarının topluma etkileri, fiziksel alan ve personel sorunları, hastanelerin sistematik ve simetrik uygulama mekanizmalarında yaşanan aksaklıklar irdelenecek. Diğer yandan sağlık personelinin; bilgi ve beceri düzeyleri, tutumlar, çalışma koşulları, anne-bebek dostu hastane kavramı gibi önemli konuları çok sektörlü ve düzeyli bir işbirliği çerçevesinde paylaşma fırsatı bulmayı umuyor ve amaçlıyoruz. Aynı zamanda her yıl zenginleşen bilimsel ve sosyal programı ile 6. Uluslararası Koru Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi’nde, multidisipliner yaklaşım ile en güncel bilgiler eşliğinde; ulusal ve uluslararası çalışmaları ile alanlarında söz sahibi olan bilim insanları ile tanışma, öğrenme, iletişim kurma açısından önemli bir fırsat sunulacak.
“Uluslararası Koru Gebelik Doğum Lohusalık Kongresi” bilimsel programı nasıl oluştu, nasıl gelişti?
Bu kongreyi Koru Hastanesi, Doğasında Doğum Derneği ve Anadolu Ebeler Derneği ile birlikte düzenliyoruz. Kongre programımız alanında en üst düzey bilimsel ve pratik tecrübeye sahip hekimler ve ebeler tarafından özellikle yüksek ihtiyaç duyulan alanları paylaşmak, irdelemek ve ortak fikir üretmek amacıyla büyük bir hassasiyetle oluşturuldu. Bilimsel programımız gebelik öncesi süreçler, gebeliğe hazırlık, gebelik süreci doğum ve lohusalık alanlarında dünya ve ülkemiz üzerindeki uzun yılların tecrübesi ile ortaya konulmuş bilgi ve birikimleri içermekle birlikte farklı bakış açıları ve görüşleri detaylı ve özgürce tartışılabileceği çok kıymetli bilim insanlarının katılımıyla düzenlenmiş, bugüne kadarki bilimsel toplantılarda eşi benzeri görülmemiş panellerle hem alanında uzman hekimler hem de ebe ve hemşirelere çok farklı bir bakış açısı kazandıracaktır. Kadın Sağlığı, Gebelik ve Doğum, Kadın Doğum Obstetri, Perinatoloji, Neonatoloji, Pediatri, Pediatrik Nöroloji, Genetik ve Halk Sağlığı Disiplinleri, ebeler ve hemşirelerin ayrılmaz birliği ile sağlıklı bir şekilde yürütülebilir. Biz mevcut uygulamalarımızda da olduğu gibi kongremizde de bu birlik ve işbirliğinin gücünü bir kez daha göstereceğiz.
Kongre kadın işgücünün önemli bir bölümünü temsil etmekte olan; “Ebe ve hemşirelerin işgücü gelişimi”nde nasıl bir katkı sağlayacak?
Küresel olarak, sağlık ve sosyal iş gücünün %70, tüm istihdam sektörleri ile kıyaslandığında %41’inin iş gücü kadındır. Hemşire ve ebeler küresel sağlık işgücünün % 50’sini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda ebelik ve hemşirelik meslekleri, kadın işgücünün önemli bir bölümünü temsil eder. Ayrıca iyileştirilmiş sağlık sonuçlarına ulaşmak için ilk değerlendirme, bakım ve tedavi kalitesinde çok önemli bir yer tutan kıymetli bir mesleğin sahibi, ebe ve hemşireleri güçlendirmek çok önemlidir. Böylece toplumsal cinsiyet eşitliğini (SDGS) gidermenin, ekonomik kalkınmaya (SDG8) katkıda bulunmanın ve diğer ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmanın önemli bir adımı oluşturulacak. Bu vesile ile diğer kongrelerimizde olduğu gibi bu yılda aynı özen içinde olacağız. Sürekli mesleki gelişim yoluyla etkili, kanıta dayalı ebelik ve hemşirelik işgücü gelişimini oluşturma konusunda potansiyeli en üst seviyeye çıkarmak üzere önce buradan başlamamızın önemine vurgu yapacağız. Bu konuda yurt dışından katılım sağlayacak çok önemli ebelik çalışmaları bulunan uzmanlar ile önemli kurslar ve bilimsel konuşmalar kongremizde yer alacak.
Sizce “Uluslararası Koru Gebelik Doğum Lohusalık Kongresi” yönetim ve yönetişimin iyileştirilmesi yönünde de fayda sağlayabilir mi?
Beklentimiz; etkin liderlik, yönetim ve yönetişimin iyileştirilmesi yönünde gelişimin sağlanmasından yana. Böylelikle sağlık profesyonelleri arasındaki köprüleri güçlendirmeyi ilke edinen ve gelenekselleşme yolunda ilerleyen, zengin ve renkli sosyal programıyla da dikkat çeken kongremizin tüm bu amaçlara, ülkemiz sağlık hizmetlerine ve doğum anlayışına katkı sunmasını diliyoruz.

Yorumlar

0 yorumlar