Ankara Life Dergisi

Uzm. Dr. Ebru AKÇAKANAT

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ebru Akçakanat

AŞAMADIĞINIZ DUYGUSAL, FİZİKSEL TÜM SORUNLARINIZDA “AİLE DİZİMİ” TERAPİSİ

21 yıllık bir tıp doktoruyum. Tüm doktorluk mesleğim süresince, duyduğum, zihnime yatan, hastalarıma, tedavilerime, kendime faydası olacağını düşündüğüm sayısız enerji çalışması eğitimi aldım. Tüm bu çalışmaların büyük katkısı oldu. Ancak bu çalışmalardan yaklaşık 1.5 yıl kadar eğitimi süren ve beni çok daha derinden etkileyen Aile/Sistem dizimi çalışması oldu. Aile dizimi Bert Hellinger’in dünyaya yaydığı bir sistemdir. Hep söylenen cümle: ‘Dede koruk yer, torunun dişi kamaşır’ cümlesidir. Yani çok önceki kuşaklarda yaşanan ve tüm aileyi etkileyen olaylar, travmalar o kuşaktan sonraki kişileri etkileyebilir.

Geçmiş kuşaklarda yaşanan ve sistemi en temel etkileyen olaylar; Göçler, cinayet, iflaslar, ağır ve acı bir şekilde ölen kişiler, hak yenmesi, miras kaçırma, evlatlıktan ret, aileden herhangi bir sebeple dışlanan bir aile üyesi olması, taciz, tecavüz, evlatlık verilme, ailede olan ve birçok aile üyesinde tekrar eden ağır psikotik hastalıklar, alkol vb. bağımlılıklar. Bu olayların geçmiş ata nesillerde yaşanmış olması ve bir şekilde bu travmanın, olayın enerjisinin dengelenmemesi sonraki kuşaklarda bu olayın etkilerinin görülmesine yol açabilir.

Kişinin ya da ailenin bir türlü içinden çıkamadığı duygusal sorunlar, ailede sürekli tekrar eden bazı fiziksel, psikolojik hastalıklar, sürekli iflaslar, bolluk, bereket sorunları, kariyerde ilerleyememe, çok erken yaşta ölümler, sistemde fazlaca görülen boşanmalar, ailede eş ve çocuklar arasında olan ilişki sorunları ailedeki geçmiş kuşak enerjileri dengelendiğinde dengelenmeye başlar.

Çalışma genellikle grup çalışması şeklinde yapılır. Şu anda tüm çalışmalarımı online olarak yapıyorum. Bu çalışmaya kişiler 2 türlü katılabilirler. Temsilcilik ve bireysel çalışma (dizim olarak). Bireysel çalışma yapılacaksa çalışma öncesinde kişi jenogram dediğimiz aile soyağacı öyküsü, hatırlanan geçmiş kuşaklarda olan travma vb. olayları bir forma yazar. Kişinin buna göre bir haritası çıkarılır. Bu harita ile, seansı olan kişinin anne, baba, atalarla ilgili hangi durumlarının şimdiki hayatında, çalışmak istediği konuyu etkilediği değerlendirilir.
Kişinin bireysel çalışması da grupla beraber, katılan (temsilci) dediğimiz kişilerle yapılır. Temsilci olarak katılan kişiler, bireysel seansı olan kişinin çalışmasında roller alırlar. Rol aldıkları durum, kişilerle ilgili hisler, duygular hissederler. Aile dizimine göre zaten o gün, o çalışmada olan hiç kimse tesadüfen katılmamıştır. Böylece çalışmaya katılan herkes de o konu ile şifalanır, fayda görür. Her ne kadar anlatılmaya çalışılsa da aile dizimi çalışması kişinin ancak deneyimleyerek daha net anlayabileceği bir çalışmadır. Çalışma sonrası kişinin tüm aile sisteminde dönüşüm, şifa olduğu için, kişinin ve hatta aile üyelerinin bile fayda göreceği çok güçlü bir çalışma yöntemidir.

Barbaros Mah. Büklüm sok. Çakıroğlu İşhanı 63/70 Kavaklıdere ANKARA
0312 466 16 86- 0 545 828 21 55
İnstagram : @dr.ebruakcakanat
Facebook: Uzm. Dr. Ebru Akçakanat

 

Yorumlar

0 yorumlar