Ankara Life Dergisi

AV. SENEM YILMAZEL : TİCARİ İŞLEMLER İLE İLGİLİ TEMEL HUKUK BİLGİLERİ

Ticaret Hukuku ile ilgili en önemli bilgi; usul ve sürelere uygun işlem yapılması gerektiğidir. Haklarınızın korunması için kanuni sürelere dikkat edilmeli; ticari defterler doğru tutulmalı; alacaklarınız şirket defterlerinize kayıt edilmelidir. Süre ve usulüne uygun yapılmayan bir ticari işlem, haklı olsanız dahi hakkınızı almanızı engelleyebilir. Bu nedenle sözleşme, teklif, fatura, çek düzenleme vb. önemli konularda işlem öncesinde bir avukattan bilgi almanızı öneririm.

Sözleşmelere: teslim tarihi, teslim yeri, teslim ve taşıma şekli, teslim, taşıma, sigorta, gümrükleme, vergi, harç vs. masraflarının kime ait olacağı, sözleşme bedeli, sözleşme bedelinin ödeneceği tarih, sözleşme bedelinin ödenme şekli, sözleşme gereğinin yerine getirilmemesi halinde yapılacaklar hususlarının net bir şekilde yazılmasını öneririm.

Tarafınızca mal veya hizmet teslim edilecekse; teslim sırasında teslim belgesi düzenlenip, imzalatılmalıdır. Tutanakta mutlaka mal ve hizmetin eksiksiz, sağlam ve teklif/ sözleşmeye uygun teslim edildiği yazılmalıdır. Mal veya hizmet tarafınızca teslim edildikten sonra 7 gün içinde fatura düzenlenmesi gerekir. Bu fatura mutlaka ticari defterlerinize alacak olarak kaydedilmelidir.

Tarafınızca mallar teslim alınacaksa: teslim sırasında, malların tamamı mutlaka gözden geçirilmelidir. Malları inceleme ve noterden bildirme sürelerine çok dikkat edilmelidir. Çünkü hukukumuza göre, mallar süresinde incelenmez ve süresinde ayıp ihbarı gönderilmez ise; eksik, hatalı ve ayıplı mallar iade edilemeyecek ve bedelleri ödenmek zorunda kalınacaktır. Teslim alınan mallarda hata, hasar, kusur, eksik vs. var ise fatura teslim alınmamalıdır. Fatura teslim alınmış ise veya isteğiniz dışında ise mutlaka 8 gün içinde, faturaya itiraz edildiğine ilişkin noterden ihtarname gönderilmeli, fatura iade edilmeli ve fatura ticari defterlere kesinlikle kaydedilmemelidir.

Belirtilen bilgiler, dar kapsamlı genel bilgiler olup; olayın özelliğine göre her işlemden önce hukuki mütalaa alınmasını öneririm. Aktardığım tüm bu bilgilerin fayda sağlayacağını ümit eder; herkese bol kazançlı, güzel bir iş yaşamı dilerim.

Yorumlar

0 yorumlar