Ankara Life Dergisi

HUKUKUMUZDA BOŞANMA

Türk Medeni Kanunumuzdaki boşanma nedenleri; özel boşanma nedenleri ve genel boşanma nedenleri olarak ikiye ayrılır. Özel boşanma nedenleri: zina, hayata kast, terk, pek kötü muamele, onur kırıcı davranış, suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme ve akıl hastalığıdır. Genel boşanma nedenleri ise kanunda tek tek belirlenmemiştir. Evlilik birliğini temelden sarsan her durum genel boşanma nedenidir. Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Boşanmaya neden olan olaylar nedeniyle kusursuz veya kusuru az olan eş, kanuni koşulları varsa;

1. Boşanma

 2. Maddi tazminat: Boşanma nedeniyle maddi zarara uğrayan taraf, kusuru azsa maddi tazminat davası açabilir.

 3. Manevi tazminat: Boşanmaya neden olaylar nedeniyle manevi zarara uğrayan, kusuru azsa ve zararını kanıtlarsa manevi tazminat açabilir.

4. Nafaka (Tedbir, İştirak, Yoksulluk Nafakası) 5. Çocuğun velayetinin kendisine verilmesini isteyebilir.

Evliliğin en az 1 yıl sürmesi ve boşanmanın sonuçları konusunda anlaşmaları koşuluyla eşler, aralarında anlaşarak birlikte boşanma davası açabilir. Keza çekişmeli boşanma davası da tarafların anlaşması ile sonrada anlaşmalı boşanmaya dönüştürebilir. Boşanma konusunda tarafların kusur oranı ve talep edebileceği hususlar olaya göre değişir. Taraflar arasındaki çekişmeye neden olan olayların tarihlerinden, olay karşısındaki tutumlarına kadar her detay önemlidir. Mal rejiminin tasfiyesi olarak adlandırdığımız dava da boşanma davasının sonuçlanmasından sonra malların nasıl paylaşılacağına ilişkindir. Mal paylaşımında en önemli konu; tarafların malları ne zaman, nasıl elde ettiği ve ne zaman evlendikleridir. Bu konu oldukça detaylıdır. Malların, evlilikten önce alınıp alınmadığı; miras kalıp kalmadığı; bağış olup olmadığı; evlenmeden önce alınan, miras kalan, bağış yapılan veya 2002 tarihinden önce alınan bir malın satışı ile alınıp; alınmadığı, taraflar arasında noterden yapılan bir sözleşme olup; olmadığı gibi tüm detaylar önem arz eder.

Yorumlar

0 yorumlar