Ankara Life Dergisi

Kalp Cerrahisinde Küçük Kesi Yöntemi

Başkentin en çok okunan yayını Ankara Life Dergisi’nin Ekim sayısı konuğu; Memorial Ankara Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nden Doç. Dr. Serkan Durdu. Kendisi ‘Kalp Damar Cerrahisi’nde Minimal İnvaziv Yöntemler’ hakkındaki bilgilerini siz değerli okurlarımız için paylaştı.
Kalp Damar Cerrahisinde Küçük Kesi Yöntemi Hasta Konforunu Artırıyor
Günümüzde kalp hastalıklarının görülme sıklığı yaşam süresinin uzaması ile birlikte artış gösteriyor. En çok görülen kalp hastalıkları arasında Koroner Kalp Damar ve Kalp Kapak hastalıkları yer alırken, tıp alanında yaşanan teknolojik gelişmeler de kalp cerrahisinde hasta konforunu artıran yeni yöntemlerin uygulanmasına olanak sağlıyor. Özellikle Koroner Bypass ve Kalp Kapak ameliyatlarında uygulanan küçük kesi ve robotik cerrahi olarak da bilinen Minimal İnvaziv cerrahiler öne çıkıyor.

Minimal İnvaziv; Küçük Kesi ve Robotik Cerrahi Yöntemlerini Kapsar
Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi genel kalp ameliyatı prensiplerine uyularak gerçekleştirilen, ancak yapılacak ameliyatın şekline göre hastanın göğüs kemiği açılmadan sol veya sağ taraf 3. kaburga aralığından 3-4 cm’lik Kesiler ya da robotik cerrahide 8 mm’lik delikler aracılığıyla yapılan operasyonlardır. Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi, küçük kesi ve robotik cerrahi olmak üzere iki yöntem ile uygulanabilir.

Minimal İnvaziv Cerrahi’yi Yüksek Başarı ve Yüksek Kalite Standartları ile Yapıyoruz
Tıkalı olan kalp damarlarında yeni kan akışının sağlanması amacıyla yapılan Bypass ve Mitral kapakta darlık veya yetmezlik gibi durumlarda uygulanan kapak onarımı ya da değişimi işlemleri küçük kesi ve robotik cerrahi ile yapılabilmektedir. Küçük kesi yönteminde her iki işlemde de hastanın sol göğsünde üçüncü kaburga aralığına denk gelen bölgeden 3-4 cm civarında bir kesi yapılarak kalbe ulaşılır ve gerekli olan cerrahi işlem uygulanır. Hatta biz kalp kapak operasyonlarını küçük kesi ile memenin kahverengi kısmında 3 cm’lik yarım daire şeklindeki bir kesi aracılığıyla da gerçekleştirebilmekteyiz. Dünyada son derece sayılı merkezlerde bu şekilde Minimal İnvaziv Cerrahi operasyon gerçekleştirildiğini de belirtmek isterim. Her iki rahatsızlıkta küçük kesinin yanı sıra cerrahi teknolojinin ulaştığı son nokta olan robotik cerrahi de uygulanabilmektedir. robotik cerrahide açılan kesi boyutları, Küçük kesi yöntemi’ne göre daha da küçük olmaktadır. Bu yöntemde 8 mm’lik ufak deliklerden içeriye yerleştirilen robot kolları sayesinde kalp operasyonları yapılmaktadır. Küçük kesi ile robotik cerrahi esasen birbirine çok yakın teknikler olmakla birlikte, robotik cerrahi teknoloji anlamında daha üst düzey cerrahiyi oluşturur. Bizler merkezimizde gerek robotik gerekse küçük kesi kalp cerrahisi yaklaşımlarının tamamını yüksek başarı ve yüksek kalite standartları ile uygulamaktayız.

Kalp Hastalıklarının Büyük Kısmında Minimal İnvaziv Cerrahi Uygulanabilir
Minimal İnvaziv Cerrahi; Koroner Bypass, Aort ve Mitral Kapak gibi kapak hastalıkları, kalp deliklerinin kapatılması, kalpten çıkan ana damar (aort anevrizması), kalp tümörleri ve daha önceden kalp ameliyatı geçiren kişilerin yeni kalp operasyonlarında kullanılmaktadır.

Kalp Damar Cerrahisi Sonrası İzsiz ve Hızlı İyileşme
Robotik cerrahi ve küçük kesi yöntemleri’nin sağladığı avantajlar şu şekilde sıralanabilir:
– Hastanın göğüs kemiğinin kesilmemesi, dolayısıyla kemik kaynama problemi ortadan kalkar.
– Yara yeri enfeksiyonu görülmez.
– Akciğer problemlerinin görülme sıklığı çok düşüktür.
– Kanama miktarı azalır.
– Hastanede yatış süresi kısalır ve günlük hayata daha kısa sürede dönülür.
– Hastalarda ağrı ve ameliyat sonrası psikososyal bozuklukların görülme oranı daha az olur.
– Ameliyat, birkaç küçük kesiden giriş yapılarak gerçekleştirildiği için cerrahi iz çok küçük olur.
– Robotik cerrahi’de kullanılan cihazların hareket kabiliyeti de oldukça yüksek olduğundan işlemler ileri boyutta, rahat ve hızla gerçekleştirilir.
– El titremeleri robotik kollara iletilmediği için ameliyat daha güvenli şekilde yapılır.

Küçük Kesi ile Kalp Ameliyatları Tekrarlanabilir Mi?
Genel olarak minimal invaziv cerrahi’nin uygulanmasındaki kısıtlılıkların en başında; kalp ve akciğer etraf dokularında daha önceki geçirilmiş kalp operasyonu nedeniyle yapışıklık oluşması gelmektedir. Kısa bir ifade ile daha önceden kalp operasyonu geçirmiş hastalarda, kalp ve akciğerler etraf dokulara çok yapışık olduğundan minimal invaziv cerrahinin uygulanması teknik olarak biraz daha zorlaşmaktadır. Ancak bu cerrahideki tecrübelerin artması ve cerrahi ekipmanlardaki gelişmeler nedeniyle bugün ikinci, üçüncü ve dördüncü ameliyatlar da Minimal İnvaziv yaklaşımlarla gerçekleştirilebilmektedir.

Yorumlar

0 yorumlar