Ankara Life Dergisi

BOŞANMADA MAL PAYLAŞIMI NASIL YAPILIR?

Eşler boşanırken mal paylaşımını aralarında anlaşarak yapabilirler. Ancak bu konuda anlaşmazlık söz konusuysa bu durum, ayrı bir davanın konusudur. Bu davada kapsamlı ve detaylı incelenme yapılır. Mahkemeler, dosyayı bilirkişilere vererek hesaplama yaptırmaktadır.

Mal paylaşımında en önemli konu tarafların malları ne zaman, nasıl elde ettiği ve ne zaman evlendikleridir. Bu konu oldukça detaylıdır. Malların evlilikten önce alınıp alınmadığı; miras kalıp kalmadığı; bağış olup olmadığı; evlenmeden önce alınan, miras kalan, bağış yapılan veya 2002 tarihinden önce alınan bir malın satışı ile alınıp; alınmadığı, taraflar arasında noterden yapılan bir sözleşme olup; olmadığı gibi tüm detaylar önem arz eder. 

Taraflar isterse noterde mal rejimlerini de seçebilir. O zaman paylaşım, seçtikleri mal rejimine göre yapılır. Bu sözleşmenin tarihi ve içeriği de çok önemlidir.

Öncelikle tüm malvarlığı toplanır. Evlenmeden önce alının mallar, istisna olarak belirtilen kişisel mallar, bunların satışı ile alınan mallar vs tüm istisna mallar bu toplam malvarlığından çıkarılır.  Buna göre kalan malının parasal değeri üzerinde diğer eşin alacak hakkı vardır. Yani evlendikten sonra alınan mallar yarı yarıya paylaştırılır bilgisi yanlıştır. Hukuk, sosyal bir bilim dalıdır. Bu nedenle bu konunun bilimsel olarak avukatlar ve mahkemeler aracılığı ile çözümlenmesi gereklidir.

Av. Senem YILMAZEL

Yorumlar

0 yorumlar