Ankara Life Dergisi

Cerrahi İşlemle Aynı Gün Yüklenen Hibrit Protezler

Günümüz diş hekimliği uygulamalarında; çeşitli nedenlerden dolayı kaybedilen diş ve çevre dokuların tekrar yerine konulması ciddi bir problemdir. Diş ve doku kaybı ne kadar fazla ise başarılı bir protetik rehabilitasyon gerçekleştirmek de bu oranda güçleşmektedir. Tüm doğal dişlerin kaybedildiği tam dişsizlik durumunda geleneksel tedavi protokolü hasta tarafından takılan ve çıkarılabilen tam protezlerdir. Geleneksel tam protezlerin kullanımında yumuşak dokularda travmaya bağlı olarak ortaya çıkan ağrı ve protezin tutuculuk problemleri düşük hasta memnuniyetine yol açmaktadır. Tam dişsizlik durumunda uzun süreli dişsizliğe bağlı olarak kemik hacmindeki ve kalitesindeki yetersizliğin yanı sıra anatomik oluşumlardan kaynaklanan sınırlamalar dolayısıyla implant cerrahisi karmaşık bir hal alır. Dental implantoloji alanındaki ileri çalışmalar sayesinde, tüm doğal dişlerin kaybedildiği, kemik hacminde ve kalitesinde yetersizliklerin olduğu durumlarda bile sabit protez kullanabilme imkanı doğmuştur. Dental implant destekli tedavilerde genel konsept 3 ile 6 ay arasında değişen iyileşme süresine sahip iki aşamalı cerrahi prosedürü içermektedir. Hastaların bu protokolde cerrahi ve protetik işlemler için kliniğe defalarca gelmesi gerekmektedir. Dental implantların materyal, dizayn ve yüzey işlemlerinde ortaya çıkan son dönemdeki yenilikler ve gelişmeler hastaların daha kısa sürelerde tedaviyi sonlandırma isteklerine imkan sağlamıştır. Bu güncel gelişmeler sayesinde cerrahi, protetik ve laboratuvar işlemleri modifiye edilerek hastanın, estetik, fonksiyon ve konforu çok daha kısa sürede telafi edilebilmektedir. Bu tedavi protokolünde ikinci bir cerrahi işleme gerek duyulmaksızın hastaya aynı gün geçici protezi teslim edilmekte ve iyileşme sürecinde hastanın estetik, fonetik ve fonksiyonel ihtiyaçları karşılanmaktadır. Öncelikle hastadan üç boyutlu radyografik görüntüler alınır ve cerrahi planlama gerçekleştirilir. Cerrahi planlaması yapılan hastadan operasyon öncesi alt ve üst çene ölçüleri alınır. Ölçülerden elde edilen model üzerinde, laboratuvar ortamında geçici protezler hazırlanır. Cerrahi operasyonun tamamlandığı randevu gününde daha önce laboratuvar ortamında hazırlanmış olan geçici protezler ağız ortamında adapte edilir ve hasta cerrahi işlem sonrası geçici protezleri ile klinikten ayrılır. Bu tarihten sonraki süreçte iyileşme dönemi beklenir 3 – 6 aylık iyileşme sürecinin tamamlanmasının ardından geçici protezler çıkarılır ve daimi protezlerin hazırlanması amacıyla alt ve üst çene ölçüleri alınır. Ölçülerden elde edilen modeller üzerinde laboratuvar ortamında daimi protezler hazırlanır ve tedavi protokolünün işleyişi içerisinde gerekli prova randevuları klinik ortamda gerçekleştirilir. Prova randevuları arasındaki süreçte hasta geçici protezlerini kullanmaya devam edebilir ya da ihtiyaç görülmesi durumunda yeni geçici protez de hazırlanabilir. Cerrahi işlemle aynı gün yüklenen hibrit protezlerin yapımında tek alternatif bahsedilen tedavi protokolü olmamasına karşın hasta konforunun yüksek ve seans sayısının az olduğu tedavi protokolü olarak günümüzde kabul gören ve bilimsel geçerliliğini koruyan bir teknik olarak bilinmektedir. Bu yöntem sayesinde hastanın karşı karşıya kaldığı psikososyal dezavantaj, konforlu ve kısa bir sürede kolaylıkla ortadan kaldırılmaktadır.

Yorumlar

0 yorumlar